Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Opći podatci

Općina Rakovica, općina je smještena južnom dijelu Karlovačke županije uz cestu D1 Zagreb - Split s čvorištem za Bosnu i Hercegovinu i nalazi se u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Općina Rakovica ima površinu od 261 km2, odnosno čini 7,16% površine Karlovačke županije.

 U sastav Općine ulazi 27 naselja, a to su: Basara, Brajdić Selo, Brezovac, Broćanac, Čatrnja, Čuić Brdo, Drage, Drežnik Grad, Gornja Močila, Grabovac, Irinovac, Jamarje, Jelov Klanac, Korana, Koranski Lug, Kordunski Ljeskovac, Korita, Lipovac, Lipovača, Mašvina, Nova Kršlja, Oštarski Stanovi, Rakovica, Rakovičko Selište, Sadilovac, Selište Drežničko, Stara Kršlja.

Po klimatskim obilježjima područje Rakovice je umjereno toplo područje sa dosta kiše, sa središnjom godišnjom temperaturom zraka od 10,1 oC.

Najhladniji je mjesec siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od –0,5 oC, a najtopliji je mjesec srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 19,7oC. Najniža prosječna  temperatura je –22, a najviša 38 oC.

Kada je riječ o nadmorskoj visini, najniži dio Općine se nalazi na visini od 246 metara nadmorske visine, a najviši vrh Trovrh visok je 940 metara.         

Općinsko središte je naselje Rakovica, a područje Općine Rakovica svrstano je u I. grupu područja posebne državne skrbi, odnosno u II. skupinu prema indeksu razvijenosti JLS. Općina Rakovica ima status turističke općine razvrstane u razred D.

Naselje Rakovica smješteno je 9 km sjeverno od Plitvičkih jezera i ono je posebno povezano s poznatim povijesnim događajem Rakovičke bune koja se dogodila 1871. godine. Povodom  tog događaja je 1933. godine podignut spomenik vođi pobune Eugenu Kvaterniku i suborcima. Događanja u Domovinskom ratu (1991. –1995.) kada je izvršena agresija na Hrvatsku ostavili su u ovom području totalne materijalne štete i velike ljudske žrtve te je u naselju nakon oslobođenja podignut spomenik braniteljima i žrtvama Domovinskog rata stradalim u periodu od 1991. do 1995. godine.

Spomenik Eugenu Kvaterniku

 

 

Spomenik žrtvama Domovinskog rata

 

 

Prema posljednjim podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Općini Rakovica bio je 2.401 stanovnik. Gustoća naseljenosti prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine iznosi 9,2 stanovnika na jedan km2. Osim po gustoći naseljenosti i prema broju stanovnika Općina Rakovica spada u skupinu manjih općina u Karlovačkoj županiji.

Prvenstveno zahvaljujući Plitvičkim jezerima i rijeci Korani pokušava se razviti turizam kao gospodarska grana. 

Uz turizam razvija se i poljodjelstvo.

Kada je riječ o zdravstvenim ustanovama, na području Općine Rakovica u sklopu Doma zdravlja Slunj djeluje stomatološka ordinacija i ordinacija opće medicine koje pružaju primarne zdravstvene usluge.


Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj