Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

5. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/09

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 28.10.2009.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

5.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

05.11.2009. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

-           Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća

 

  1.       1.  Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Rakovica

           2.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u

                vlasništvu RH na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o Mašvina i k.o. Drežnik

           3.  Prijedlog Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine 

    Rakovica

  1.       4.  Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

           5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu 

    infrastrukturu

       6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

       7. Prijedlog Odluke o financiranju rada Turističke zajednice Općine Rakovica

       8. Prijedlog Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

       9. Kata Franjković – zamolba za financijsku pomoć za priključak električne energije

  1.       10.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za  

            razdobljesiječanj – rujan 2009.

  1.              11.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica 

      za razdoblje 01.01.-31.09.2009.

           12.  Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

             13.  Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

             14.  Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

                           

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:  

                                                                                                                                                                                                                                                                             Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj