Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
VAŽEĆI PPUO Rakovica 16 Siječanj 2020 318
OBAVIJEST O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 30 Prosinac 2019 284
OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENE JAVNE RASPRAVE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA" I S TIM POVEZANIH V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 22 Studeni 2019 248
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA 13 Rujan 2019 376
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 345
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 352
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 480
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 528
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 519
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 615
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 1028
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 521
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 686
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 558
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 513
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 518
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 639
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 526
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 535
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 846
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 782
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 745
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 907
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 2211
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 933
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 1097
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 1020
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 979
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 945
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 1041
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 1149
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 1149
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 1254
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 1063
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 1147
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1562
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2580
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1747
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1872
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1819
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2704
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4644
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 10831
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2584
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3986
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4884
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 5044
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4357
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 6147
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5355
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 5060

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj