Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI

Na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN RH br. 33 i 60/01), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 29/01), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009.  godine donosi

 

P R O G RA M

 

SUBVENCIJA-POTICANJA  OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA, MLADIM PODUZETNICIMA-POČETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U 2009. GODINI

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

            Program subvencija obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima obuhvaća stanovnike općine Rakovica s prebivalištem  i poslovnom  djelatnosti  registriranom na području općine Rakovica u 2009. godini. Program se donosi s ciljem poticanja bržeg razvoja ove sve značajnije gospodarske strukture na području općine Rakovica. Sagledavajući dosadašnji razvoj gospodarskih subjekata i tenzije stanovništva prema osiguranju zaposlenja kroz malo poduzetništvo,poljoprivredna obiteljska gospodarstva, uvidjela se potreba za dodatnim olakšicama i poticajima za realizaciju dobrih poslovnih ideja budućih ili sadašnjih poduzetnika.

            Ovim Program odrediti će se osnovne smjernice i financijske mogućnosti subvencija poduzetnicima s  području općine Rakovica.

 

Članak 2.

 

             Općina Rakovica svojim Proračunom predvidjela je financijska sredstva u iznosu od  ukupno 165.000,00 kn namijenjenih za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima. Sredstva će se sukladno ovom programu rasporedit na slijedeće poticaje:

 

 1. za specifične programe u poljoprivredi planiraju se udružiti sa  sredstvima Karlovačke županije te će isti iznositi ukupno od 30.000,00 kn od čega 15.000,00 kn općinskih sredstva i 15.000,00 kn sredstava Karlovačke županije. Pozicija 88. proračuna općine Rakovica .

 

 1. za poticanje mladih registriranih poduzetnika početnika u iznosu od 40.000,00 kn

Pozicija 90. Proračuna općine Rakovica

 

 1. za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i OPG ima u iznosu od ukupno 50.000,00 kn. Pozicija 89 proračuna općine

 

 1. poticajna sredstva poljoprivrednicima za okrupnjavanje posjeda u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 20.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 50% poticaja a 50 % županija (2.000,00 kn / ha općina + 2.000,00 kn / ha županija). Pozicija 85 proračuna općine.

 

 1. poticajna sredstva poljoprivrednicima za nabavu voćnih i loznih sadnica u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 20.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 50% poticaja a 50 % županija (visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica ,a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz kalkulacija HZPSS-a). Pozicija 86 proračuna općine.

 

 1. poticajna sredstva poljoprivrednicima za osiguranje nasada, usjeva i stoke u 2009 godini u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 5.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 15% premije osiguranja  a 15 %  premije osiguranja županija (sredstva se uplaćuju osiguravajućem društvu  s kojim je županija sklopila ugovor  temeljem fakture i priloženih primjeraka police osiguranja). Pozicija 87. proračuna općine.

 

 

 

 

Članak 3.

           

Planirana sredstva dodjeljivati će se za slijedeće namjene:

 

 1. 1.      ZA SPECIFIČNE PROGRAME U POLJOPRIVREDI

 

 Sukladno Odluci  karlovačke županije o sufinanciranju razvoja pčelarstva ,proizvodnje povrća i nabavke specifične opreme na području općine Rakovica u 2008 Klasa: 022-01/08-01/30 od 24.04.2008. sufinanciranje se vrši na slijedeći način kroz dodjelu bespovratnih sredstva:

1.1.  za razvoj pčelarstva sredstva u iznosu od  ukupno  5.000,00 kn (2.500,00 županija  + 2.500,00 općina)  i to sa 30,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici ( 15, kn /košnici ili pčelinjoj zajednici  karlovačka županija + 15,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici općina)

            1.2. za kalcifikaciju zemljišta 4.000,00 kn (50% općina + 50 % županija)

            1.3. za nabavu specifične opreme u iznosu sredstava od  ukupno 10.000,00 kn ( oprema za pakiranje ili proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, sira, rakije , meda,pekmeza ili dr. autohtonih proizvoda ) i to u iznosu od 80 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn (40 % općina + 40% županija + 20 % podnositelj)

            1.4. poticaj proizvođačima ljekovitog bilja za podignute nasade do 3,0 ha  i to u iznosu od
- 1.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini od 0,5-1,5 hektar

- 2.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini većoj od 1,5 ha i manjoj od 3,0 hektar

a isto se daje za daljnja ulaganja u proizvodnju ljekovitog bilja uz sufinanciranje  s 50 % Županija + 50 % općina  u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn

_________________________________________________________________________________

UKUPNO: 30.000,00 kn

 

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja  i to.

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2009. godine

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave.

 

2.   POTICAJNA SREDSTVA MLADIM PODUZETNICIMA POČETNICIMA

 

Ovim programom odobrava se isplata poticajnih sredstava mladim poduzetnicima početnicima i OPG-a  u sustavu PDV-a starosne dobi do 40 godina koji imaju prebivalište i poslovno sjedište na području općine Rakovica.

Sredstva se odobravaju za nabavu opreme, alata ili strojeva vrijednosti do 10.000,00 kn od čega općina Rakovica sufinancira nabavu u iznosu od 80% nabavne vrijednosti. Općina Rakovica može sufinancirati i nabavu opreme i strojeva veće vrijednosti od 10.000,00 kn, ali sa maximalnim iznosom subvencije do 8.000,00 kn.

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja i to:

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2009. godine

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave.

__________________________________________________________________________________

                                                           UKUPNO 40.000,00 kn

 

 3.   ZA SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA I OPG-a

 

Ovim programom odobrava se subvencija nabave strojeva i opreme obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – OPG, a dio sredstva osigurava se za subvencije OPG-ima  udruženo sa Karlovačkom županijom. Ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 kn

 

3.1.POTICAJI OBRTNICIMA I OPG-ima koji su u sustavu PDV-a

OBRTNICIMA:

Pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju određenu djelatnost na području općine Rakovica te OPG-a koji su u sustavu PDV-a odobrava se subvencija za nabavu strojeva i opreme za potrebe djelatnosti.

Strojevi i oprema mogu se sufinancirati u vrijednosti do 10.000,00 kn od čega općina Rakovica sufinancira nabavu u iznosu od 80% nabavne vrijednosti. Općina Rakovica može sufinancirati i nabavu opreme i strojeva veće vrijednosti od 10.000,00 kn ali sa maximalnim iznosom subvencije do 8.000,00 kn.

 

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja  i to:

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2009 godine

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave.

__________________________________________________________________________________

                                                           Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica  iznose 33.550,00 kn

 

OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA –OPG-ima

 

U cilju osiguranja stalnih poticajnih mjera u poljoprivredi za 2009. godinu osigurava se  još 16.450,00 kn  i to Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima OPG-ima za:

 

-sufinanciranje analize tla OPG-ima  koji su početnici ili u razvoju sa 400,00 kn godišnje  po jednom podnositelju zahtjeva . Poticaj se isplaćuje po podnesenom zahtjevu  uz koji se prilaže predračun ili dokaz o uplati istog u toku 2009. godine , dokaz o upisu u OPG i dokaz o podmirenim obvezama prema općini Rakovica.

Poticajna sredstva isplaćuje općina Rakovica do utroška sredstavaiznosu od ukupno 1.600,00 kn  u 2009. godini.

 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA I  KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

 

-poticaj za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru po 6 kn/m2 plastenika ili staklenika i to sufinanciraju sa  50 % Županija i 50 % općina sukladno Odluci o sufinanciranju proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru u 2009. godini

Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica iznose 1.000,00 kn.

 

-poticaj za sufinanciranje uzgoja rasplodnih svinja  pod selekcijskim obuhvatom u iznosu od 300,0 kn/rasplodnom grlu i to sufinanciraju sa  50 % Županija i 50 % općina sukladno Odluci o sufinanciranju uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u 2009. godini

Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica  iznose 2.250,00 kn .

 

-poticaj za sufinanciranje nabavne cijene sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče u 2009. godini  sa iznosom od 20% nabavne cijene sustava i to sufinanciraju sa  10 % Županija i 10 % općina sukladno Odluci o sufinanciranju nabavne cijene sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče u 2009. godini

Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica  iznose 10.000,00 kn .

                                                                                                                  UKUPNO : 14.850,00 kn

 

4. OKRUPNJAVANJE POSJEDA

 

Poticajna sredstva za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta provode se sukladno  Odluci o novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini

Ukupna poticajna sredstva  općine Rakovica iznose 20.000,00 kn

 

5. NABAVA VOĆNIH I LOZNIH SADNICA

 

-poticajna sredstva za nabavu voćnih i loznih sadnica provode se sukladno Odluci o novčanim poticajima za subvencioniranje nabavne cijene kvalitetnih loznih i voćnih sadnica u 2009. godini

Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica  iznose 20.000,00 kn.

 

6. OSIGURANJE USJEVA, NASADA I STOKE

 

-poticajna sredstva poljoprivrednicima za osiguranje usjeva , nasada i stoke roda 2009. godine sukladno Odluci o novčanim poticajima za  osiguranje usjeva, nasada i stoke roda 2009.

Ukupna poticajna sredstva općine Rakovica  iznose 5.000,00 kn

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica i Karlovačka županija  provode postupke stalnih poticaja u poljoprivredi do utroška sredstava . Korisnici poticaja sklapaju ugovor o sufinanciranju. Uz zahtjev za poticajna sredstva svi podnosioci moraju uz definirano Odlukama Općine i Županije dostaviti dokaz o podmirenim obvezama prema općini Rakovica.

 

Članak 4.

        

            Prednost u dodjeli potpore obrtu ili drugom vidu djelatnosti imati će nova usluga ili proizvod koja nije zastupljen na području općine. Svi korisnici potpore moraju imati podmirena dugovanja prema općini Rakovica i ostalim pravnim osobama u općinskom vlasništvu.

 

        Članak 5.

 

Za sva poljoprivredna gospodarstva-OPG-a mišljenje o gospodarstvu za bespovratnu potporu u poljoprivredi dat će Poljoprivredno savjetodavna služba.

            Korisnici bespovratne potpore, potpisati će ugovor s općinom Rakovica kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

     

Članak 6.

 

            Općina Rakovica će u provođenu Programa poticanja malog poduzetništva i dalje predlagati i poduzimati potrebne mjere za poticanje i unapređivanje poduzetništva na području općine Rakovica, ali sve u okviru mogućih raspoloživih sredstava, koja će uvjetovati ukupno ostvarenje planiranih akcija i potpora.

 

       Članak 7.

 

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

Klasa:302-02/09-01/04

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica: 17.03.2009.       

 

                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

  Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009  godinu, Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.0.2009. godine, na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03. 2009. godine donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2009 godini

 

                                                                       I.

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova osiguranja usjeva i nasada za period od jedne godine (2009. godina) na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: sufinanciranje) koje će iznositi ukupno 30 % s tim da će dio od 15 %  osigurati Karlovačka županija, a 15 % Općina Rakovica.

Općina Rakovica  sufinancirati će 15 % plaćene premije po pojedinoj polici osiguranja kod osiguravajućeg društva koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji.

                                                                       II.

Mogućnost ostvarivanja sufinanciranja po odredbama ove Odluke imaju OPG-a s usjevima i nasadima  na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu:  korisnici poticaja), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a na temelju podnesenog zahtjeva.

                                                                       III.

Ukupni novčani poticaj za područje Općine Rakovica u periodu 2009. godine iznosi 5.000,00 kn općinskih sredstava  sa pozicije 87.

                                                                       IV.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje uz  navedeno u točki II. ove odluke ,korisnik mora priložiti presliku police osiguranja sklopljene s osiguravajućom kućom te fakturu na osnovu koje se osiguravajućem društvu vrši doznaka sredstva poticaja.

 

                                                                       V.

            O korištenju i isplati novčanih sredstava, sukladno odredbama ove Odluke ,korisnik poticaja i načelnik općine sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica isplaćuje svoj dio, a Karlovačka županija nakon dostavljenog zahtjeva svoj dio.

            Sredstva za predmetno sufinanciranje-refundiranje troškova osiguravaju se na poziciji 83. Proračuna općine Rakovica za 2008. godinu, a isplaćivati će se po zahtjevu proizvođača uz suglasnost na isto Općinskog poglavarstva.

                                                                       VI.

Evidenciju o isplati općinskih novčanih poticaja vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

                                                                       VII.

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

 

Klasa: 302-02/09-01/04                                    

Ur.br: 2133/16-09-02

Rakovica, 17.03. 2009.                                                   

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                              Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji (Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.02.2009. godine), te Odluke o sufinanciranju nabavne cijene kvalitetnih loznih i voćnih sadnica proljeće/jesen 2009., Klasa: 022-01/09-01/08, Ur. br: 2133/1-08/01-09-06,  na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine donosi:

 

 

O D L U K U

o sufinanciranju nabave voćnih i loznih sadnica radi podizanja nasada na području Općine Rakovica  za razdoblje proljeće/jesen  2009. godine

 

 

                                                                       I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova nabave – kupnje voćnih i loznih sadnica na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: sufinanciranje), namijenjenih za podizanje trajnih  nasada na poljoprivrednom zemljištu.

Općina Rakovica  u suradnji sa  Karlovačkom županijom subvencionirati će cijenu kvalitetnih voćnih i loznih sadnica malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište-boravište i podižu nasad na području općine Rakovica. 

                                                                       II.

 

Mogućnost ostvarivanja novčanog poticaja po odredbama ove Odluke imaju mala i srednja poljoprivredna gospodarstva s podignutim nasadima voćnjaka i vinograda na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: korisnici sufinanciranja), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a na temelju podnesenog zahtjeva.

                                                                       III.

 

            U vinogradarstvu sufinancirati će se cijena sadnica isključivo preporučenih sorti vinove loze  i to:

            -graševina bijela, pinot bijeli, pinot sivi, pinot crni, silvanac zeleni, sauvignon bijeli,rizling rajnski bijeli, traminac crveni,traminac mirisavi,rizvanac bijeli, chardonnay bijeli, neuburger bijeli,veltlinac crveni,frankovka crna, portugizac crni, veltlinac zeleni, muškat ottonel bijeli,škrlet bijeli,dišeća ranina bijela (petrinjska).

                                                                       IV.

 

            Sufinancirati će se cijena isključivo certificiranih materijala (plava etiketa-VCR) proizvedenih metodom klonske selekcije  podloge i plemke, testiranih na viruse, mikroplazma itd.

 

V.

           

            U voćarstvu sufinancirati će se cijena voćnog sadnog materijala SA (standardna kvaliteta) i to;  I. skupina  voćaka: šljive,  jabuke, kruške, maline, kupina i II. skupina: breskva, nektarina, šljiva, višnja, trešnja, borovnica.    

                                                                       VI.

 

            Minimalan broj trsova,odnosno stabala po ha potreban za ostvarivanje sufinanciranja,  izračunava  se sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina (NN br. 11/03, Tablica 1).

VII.

 

            Sufinanciranje za voćne i lozne sadnice isplaćivati će se u visini Kalkulacija HZPSS (koja je sastavni dio ove Odluke )za kupnju voćne i lozne sadnice:

 

            -50 % cijene sadnica sufinancira se iz Proračuna Karlovačke županije,

            -50 % cijene sadnica sufinancira se iz Proračuna Općine Rakovica.

 

                                                                       VIII.

 

            Minimalna poticajna količina za 2009.:

 

-          za podizanje nasada vinograda 0,25 ha

-          za podizanje nasada voćnjaka je 0,5 ha

 

Maksimalna poticajna površina u 2009. godini na području općine Rakovica  po jednom OPG  ili pravnoj osobi 3 ha.

 

 IX.

Novčani poticaj za istu površinu ostvaruje se samo jednom u godini sadnje,a isplaćuje se jednokratno na žiro račun korisnika i to nakon sadnje trajnog nasada uz prethodno podnošenje tahtjeva.

 

            Karlovačka županija osnovala je  Povjerenstvo za nadzor kontrole sadnje u sastavu:

1)      Predsjednik- Aleksandar Horvatić,pročelnik HZPSS Podružnica Karlovac,

2)      Član, Kristina Magdić dipl.ing.agr. –predstavnik Županije,

3)      Član, Predstavnik općine Rakovica  Natalija Pavlić.

 

 X.

 

            Zadaća je Povjerenstva da izvrši kontrolu sadnje , te sačini zapisnik o istom kao i obračun iz kojeg je razvidan iznos sredstava koja terete  Općinu Rakovica, te iznos koji tereti Karlovačku županiju. Primjerak zapisnika dostaviti  Općini Rakovica i Karlovačkoj županiji-Ured za gospodarstvo.

            Po primitku zapisnika izvršiti će se isplata korisniku sufinanciranja.

 

                                                                        XI.

 

            Sredstva za predmetno sufinanciranje Općine Rakovica  osigurana su u Proračunu općine Rakovica, pozicija 86. u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn za 2009. godinu.

           

XII.

            O korištenju i isplati novčanih poticaja, sukladno odredbama ove Odluke, korisnik poticaja i načelnik općine sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica korisniku poticaja isplaćuje svoj dio , a Karlovačka županija nakon dostavljenog ugovora i računa svoj dio.

 

Evidenciju o isplati Općinskih novčanih poticaja korisnicima po zasađenim površinama zemljišta vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

                                                                       XIII.

 

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Urbroj: 2133/16-09-03

Rakovica, 17.03.2009.

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                 Nikola Magdić dipl.ing.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06) , Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009.  godinu, Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.02.2009. godine, na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine  donosi:

                                              

O D L U K U

o sufinanciranju specifičnih programa razvoja poljoprivrede

 

I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje:

 

1.  za razvoj pčelarstva sredstva u iznosu od  ukupno  5.000,00 kn (2.500,00 županija  + 2.500,00 općina)  i to sa 30,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici (15,0 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici  karlovačka županija + 15,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici općina)

2. za kalcifikaciju zemljišta 4.000,00 kn (50 % općina + 50 % Županija) i to po hektaru 1000,00 kn

3. za nabavu specifične opreme i alata u iznosu sredstava od  ukupno 10.000,00 kn ( oprema za pakiranje ili proizvodnju ljekovitog bilja, sira, rakije, meda ili dr. proizvoda te druga sredstva i oprema specifične proizvodnje  i to u iznosu od 80 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn (40%  općina + 40% županija) Poticaj ostvaruju vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Rakovica, a upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te pčelari upisani u selekciju.

            4.za poticanje proizvodnje ljekovitog bilja, za podignute nasade do 3,0 hektara i to u iznosu od:

-1.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad na površini od 0,5-1,5 ha ljekovitog bilja

-2.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad na površini većoj  od 1,5 ha a manjoj od 3,0 ha ljekovitog bilja

Ukupna poticajna sredstva iznose 11.000,00 kn a sufinacira se sa 50% općinskih + 50% županijskih sredstva

 

II.

 

Općina Rakovica  i Karlovačka županija sufinancirati će poljoprivredna gospodarstva iz točke I. ove odluke koja su vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta, bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Rakovica, a upisani su u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva, te članovima poljoprivrednih zadruga koji se bave poljoprivrednom u sklopu zadruge, a sve  sukladno definiranim uvjetima natječajem.

 

Odluku o provođenju natječajnog postupka i uvjete natječaja donosi  Općinsko vijeće.

 

 

Tabelarni prikaz sufinanciranja:

SUFINANCIRANJE:

PROGRAM:

KARLOVAČKA

ŽUPANIJA (kn)

OPĆINA

RAKOVICA (kn)

1.Razvoj pčelarstva

 2.500,00

  2.500,00

2.Kalcifikacija zemljišta

 2.000,00

  2.000,00

3.Nabava specifične opreme i alata

 5.000,00

  5.000,00

4. Poticaj za uzgoj ljek. bilja

5.500,00

 5.500,00

UKUPNO:

15.000,00

15.000,00

 

 

 

III.

 

Sredstva za predmetno sufinanciranje-refundiranje troškova osiguravaju se na poziciji 88. Proračuna općine Rakovica za 2009 godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, a isplaćivati će se do utroška sredstava po provedenom pozivnom natječaju.

 

Kontrolu izvršenih ulaganja obaviti će Komisija u sastavu predstavnika Općine Rakovica, Natalija Pavlić i djelatnika HZZPS Rakovica Ljubica Magdić  u roku 30 dana od dana  uplate istih. Korištenje sredstava te ostale obveze definirati će se Ugovorom  sukladno Zakonu o obvezatnim odnosima.

 

IV.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica zadužuje se za pripremu i  provedbu ove Odluke.

 

V.

 

Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Urbroj: 2133/16-09-04

Rakovica,17.03.2009.

                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                Nikola Magdić dipl.ing.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                              

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06) , Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009.  godinu, Klasa: 022-01/09-01/08, od 03.02.2009. godine, te Odluke o novčanim poticajima za sufinanciranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u 2009. godini,  na svojoj 44 sjednici održanoj dana 17.03. 2009. godine  donosi:

                                              

 

O D L U K A

o novčanim poticajima za sufinanciranje uzgoja

rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u 2009. godini

 

I

 

U cilju unapređenja i razvoja svinjogojstva na području Općine Rakovica, ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za ostvarivanje novčanih poticaja za uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u 2009. godini (u nastavku: novčani poticaj).

 

II

 

Pravo na ostvarivanje novčanih poticaja iz članka I ove Odluke, imaju poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Rakovica, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a bave se uzgojem svinja pod selekcijskim obuhvatom na području Karlovačke županije (u daljnjem tekstu Korisnik poticaja)

 

III

Ukupna visina subvencije za uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom iznosi 300,00 kuna/rasplodnom grlu, a sredstva za predmetno sufinanciranje ostvaruju se na slijedeći način:

 • Novčani poticaj u iznosu od 150,00 kuna/rasplodnom grlu – sufinancira Karlovačka županija,
 • Novčani poticaj u iznosu od 150 kuna/rasplodnom grlu – sufinancira općina Rakovica

 

 

IV

Novčani poticaj iz članka I ove odluke,  ostvaruje se samo jednom u godini, isplaćuje se jednokratno, na žiro račun korisnika poticaja, i to nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja Karlovačkoj županiji i općini Rakovica, s priloženom potpunom dokumentacijom iz članka V ove Odluke.

 

Minimalan broj rasplodnih svinja za koje se traži novčani poticaj je jedno rasplodno grlo.

 

 

V

            Korisnici poticaja uz zahtjev za ostvarivanje novčanih poticaja prilažu slijedeću dokumentaciju:

-       Potvrda Hrvatskog stočarskog centra Selekcijske službe u Karlovcu, o posjedovanju, uzgoju i broju, rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom,

-       preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-       preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),

-       dokaz o podmirenim obvezama prema općini Rakovica i tvrtkama u vlasništvu Općine Rakovica.

 

VI

           

Sredstva za predmetno subvencioniranje osigurana su na poziciji 89 Proračuna općine Rakovica  za 2009. godinu – u iznosu od 2.250,00 kn.

 

 

 

 

 

 

VII

 

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica.

Unatoč ispunjenju svih prethodno navedenih uvjeta Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica ili  Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove karlovačke županije ima diskreciono pravo odlučiti o neisplati novčanog poticaja.

 

VIII

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Urbroj: 2133/16-09-05

Rakovica; 17.03.2009.

                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                Nikola Magdić dipl.ing.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06) , Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009. godinu, Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.02.2009. godine, te Odluke o sufinanciranju nabavne cijene sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče  u 2009. godini,  na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine  donosi

                                              

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabavne cijene

sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče

u 2009. godini

 

I

            Radi stvaranja optimalnih uvjeta za kvalitetniju i sigurniju poljoprivrednu proizvodnju, ovom Odlukom propisuje se uvjeti za ostvarivanje novčanih poticaja za nabavku sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče, za trajne nasade vinograda i voćnjaka I skupine (jabuke, kruške, kupine i maline) na području Općine Rakovica u 2009. godini (u daljnjem tekstu: novčani poticaj).

 

II

Korisnici novčanih poticaja prema odredbama ove Odluke, su nositelji ili članovi poljoprivrednih gospodarstava upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, sa sjedištem/ prebivalištem na području općine Rakovica, čiji su nasadi voćnjaka i vinograda na kojima uvode sustave za navodnjavanje i zaštitu od tuče za koje traže novčani poticaj, na području općine Rakovica (u daljnjem tekstu korisnik poticaja).

                                                                      

III

Ukupna visina subvencije za nabavku sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče, iznosi 20% nabavne cijene sustava, a sredstva za predmetno sufinanciranje osiguravaju se na slijedeći način:

 • 10% iznosa subvencije – sufinancira Karlovačka županija
 • 10% iznosa subvencije – sufinancira općina Rakovica za trajni nasad vinograda i voćnjaka u kojima se uvode sustavi za navodnjavanje i zaštitu od tuče 

 

IV

Minimalna površina za koju se može ostvariti poticaj za postavljanje sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče u vinogradima je 0,1 ha, a u voćnjacima 0,5 ha.

 

V

Visina subvencije sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče utvrđivat  će se na temelju nabavne cijene sustava, odnosno priloženih računa koji glase na ime korisnika poticaja iz članka II ove Odluke, ali maksimalno do iznosa maloprodajne cijene sustava po ha (a koju primjenjuje Središnje stručno povjerenstvo za provedbu Operativnog programa podizanja trajnih nasada Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja) na slijedeći način:

’  Za nabavku sustava za navodnjavanje (troškovi nabavke pumpno – filtarske stanice, automatsko upravljanje, glavni vod i razvodna mreža) - prihvaća se trošak do maksimalno 30.000,00 kuna/ha

’  Za nabavku sustava za zaštitu od tuče (troškovi nabavke stupova, zaštitne mreže te pratećeg materijala) - prihvaća se trošak do maksimalno 110.000,00 kuna/ha.

 

VI

            Novčani poticaj iz članka I ove odluke,  ostvaruje se samo jednom u godini, isplaćuje se jednokratno, na žiro račun korisnika poticaja, i to nakon postavljanja sustava za navodnjavanje i sustav za zaštitu od tuče i podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja Karlovačkoj županiji i jedinici lokalne samouprave, s priloženom potpunom dokumentacijom iz članka VII ove Odluke.

 

VII

            Korisnici poticaja uz zahtjev za ostvarivanje novčanih poticaja prilažu slijedeću dokumentaciju:

-       preslika računa za kupnju sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče

-       dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta, posjedovni list ili zemljišno knjižni uložak

-       preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-       preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)

-       Upis u sudski registar ( pravne osobe)

 

VIII

            Županijsko poglavarstvo osniva Povjerenstvo za kontrolu sustava u sastavu:

 1. Aleksandar Horvatić, pročelnik HZPSS, Podružnica u Karlovcu - za predsjednika,
 2. Kristina Magdić, Stručni suradnik za poljoprivredu, Karlovačka županija - za člana,
 3. Predstavnik Općine Rakovica; Ljubica Magdić     - za člana.

 

IX

            Zadaća je Povjerenstva iz članka VIII ove Odluke izvršiti kontrolu postavljenog sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče, te sačiniti Zapisnik iz kojeg je razvidan iznos sredstava koja terete Proračun Karlovačke županije i Proračun općine, te ga uz ostalu dokumentaciju dostaviti općini i Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne poslove Karlovačke županije.

Sredstva za predmetno subvencioniranje osigurana su na poziciji 89. Proračuna općine Rakovica za 2009. godinu.

X

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni  odjel općine Rakovica

Unatoč ispunjenju svih prethodno navedenih uvjeta jedinstveni upravni odjel općine Rakovica ili  Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove karlovačke županije  ima diskreciono pravo odlučiti o neisplati novčanog poticaja.

 

XI

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Urbroj: 2133/16-09-06

Rakovica,17.03. 2009

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                 Nikola Magdić,  dipl.ing.šum.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009.  godinu, Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.02.2009. godine, Odluke o novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini Klasa: 02201/09-01/08, Ur. br. 2133/1-08/01-09-05, na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine donosi:

 

O D L U K U

 

o novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini

 

 

                                                                       I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na novčani poticaj za kupnju –okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: novčani poticaj)

 

                                                                       II.

 

Mogućnost ostvarivanja novčanog poticaja na temelju podnesenog zahtjeva po odredbama ove Odluke imaju nosioci ili članovi Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa područja Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) koji  imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Rakovica i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

                                                                       III.

 

Iz sustava novčanog poticaja po odredbama ove Odluke , izuzete su sve poljoprivredne površine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske ili Općine Rakovica, te ugovori između srodnika  koji po tom osnovu ne plaćaju porez na promet nekretnina.

 

                                                                       IV.

 

 Ukupni novčani poticaj iznosi 4.000,00 kuna po 1 hektaru  kupljenog poljoprivrednog zemljišta, a osigurati će se na slijedeći način;

            -2.000,00 kn/ha sufinancira se iz Proračuna Karlovačke županije (50 %) sukladno

            -2.000,00 kn/ha sufinancira se iz proračuna Općine Rakovica  (50%)

            Izračun poticajnih sredstava vršiti će se razmjerno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Sufinancira se minimalna površina poljoprivrednog zemljišta od 1 hektar, te maximalna površina od  3 hektara po jednom podnositelju zahtjeva, a u okviru proračunskih sredstava.

 

                                                                       V.

 

            Za ostvarivanje prava na novčani poticaj, uz propisani zahtjev Karlovačke županije, korisnik poticaja mora priložiti:

            -kupoprodajni ugovor,

            -zemljišno knjižni  izvadak za kupljeno zemljište, koji se vodi na ime kupca,

            -kopiju katastarskog plana,

            -dokaz o prijavi poreza na promet nekretnina nadležnoj poreznoj upravi,

            - ovjerenu izjavu o ne srodstvu s prodavateljem,

            -rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-izjavu da će predmetno zemljište koristiti 10 godina za poljoprivrednu proizvodnju,

-dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Rakovica i tvrtkama u vlasništvu općine.

 

Na područjima općine Rakovica gdje su zemljišne knjige uništene ili ne postoje priznat će se sklopljeni ugovori koji se nalaze u Zbirci položenih ugovora pri općinskom sudu Slunj, ali uz izvješće geometra o uviđaju na terenu.

                                                                       VI.

 

            O korištenju i isplati novčanih poticaja ,sukladno odredbama ove Odluke, korisnik poticaja, načelnik općine i karlovačka županija  sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica korisniku poticaja isplaćuje svoj dio, a Karlovačka županija nakon dostavljenog ugovora svoj dio.

 

                                                                       VII.

 

Poljoprivredno zemljište na koje je ostvaren poticaj za okrupnjavanje, ne može se ponovno ostvariti novčani poticaj .Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove karlovačke županije i jedinstveni upravni odjel općine Rakovica zadržavaju pravo da u roku 10 godina od dana ostvarivanja novčanog poticaja izvrše kontrolu namjene, vlasništva zemljišta i privođenja poljoprivrednog zemljišta namjeni i obradivosti.

 

                                                                       VIII.

 

            U slučaju promjene namjene zemljišta za koje je ostvaren poticaj po ovoj Odluci korisnik poticaja obvezan je primljeni iznos novčanog poticaja vratiti  u Proračun Općine Rakovica.

U slučaju iz prethodnog stavka, nadležno upravno tijelo poduzet će mjere za povrat, odnosno naplatu sredstava novčanog poticaja.

                                                                       IX.

 

            Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se iz  Proračuna Općine Rakovica pozicija 85.  u iznosu od 20.000,00 kn za razdoblje 2009. godine.

 

                                                                       X.

 

            Evidenciju o isplati Općinskih novčanih poticaja po česticama poljoprivrednog zemljišta vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

                                                                       XI.

 

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Ur. br. 2133/16-09-07

Rakovica, 17.03.2009.

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                           Nikola Magdić  dipl.ing.šum.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009. godinu, Klasa: 022-01/09-01/08,  od 03.02.2009. godine, Odluke karlovačke županije  o sufinanciranju proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru u 2009. godini, na svojoj 44. sjednici održanoj dana 17.03. 2009. godine donosi

 

 

O D L U K A

o sufinanciranju proizvodnje cvijeća

u zaštićenom prostoru u 2009. godini

 

I

 

U cilju poticanja razvoja proizvodnje cvijeća na području Općine Rakovica, ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za ostvarivanje novčanih poticaja za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru, za proizvođače s područja Općine Rakovica u 2009. godini (u nastavku: novčani poticaj).

 

II

            Pravo na novčani poticaj ostvarit će poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem/ prebivalištem na području Općine Rakovica, a koja se bave uzgojem cvijeća u zaštićenom prostoru za tržište, uz primjenu suvremenih agrotehničkih mjera, a upisani su u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva, (u daljnjem tekstu: korisnik poticaja).

 

III

Ukupna visina subvencije za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru iznosi 6 kuna/m²  plastenika ili staklenika, a sredstva za predmetno sufinanciranje osiguravaju se na slijedeći način:

 • Novčani poticaj u iznosu od 3,00 kune/m² - sufinancira Karlovačka županija
 • Novčani poticaj u iznosu od 3,00 kune/m² - sufinancira jedinica općina Rakovica.

 

IV

Minimalna poticana površina za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru je 200 m².

 

V

            Novčani poticaj iz članka I ove odluke, ostvaruje se samo jednom u godini, isplaćuje se jednokratno, putem naredbi na žiro račun korisnika poticaja, nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja Karlovačkoj županiji i općini Rakovica, s priloženom potpunom dokumentacijom iz članka VI ove Odluke.

 

VI

            Korisnici poticaja uz zahtjev za ostvarivanje novčanih poticaja prilažu slijedeću dokumentaciju:

-       preslika računa za kupnju materijala za izradu zaštićenog prostora (ako se podižu novi plastenici, staklenici)

-       dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta, posjedovni list ili zemljišno knjižni uložak

-       preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-       preslika osobne iskaznice (fizičke osobe) odnosno Upis u sudski registar (pravne osobe)

 

VII

            Županijsko poglavarstvo osniva Povjerenstvo za kontrolu uzgoja cvijeća u zaštićenom prostoru, u sastavu:

 1. Predstavnik Općine Rakovica Natalija Pavlić - za predsjednika,
 2. Kristina Magdić, Stručni suradnik za poljoprivredu, Karlovačka županija  - za člana,
 3. Predstavnik HZPSS, - za člana.

 

 

VIII

 

            Zadaća je Povjerenstva iz članka VII ove Odluke izvršiti očevid na terenu temeljem podnesenog zahtjeva te utvrditi da li korisnici udovoljavaju propisanim kriterijima za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru, te sačiniti Zapisnik iz kojeg je razvidna površina proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru te iznos subvencije koja tereti Proračun Karlovačke županije i Proračun općine, te isti dostaviti općini i Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne poslove Karlovačke županije.

Sredstva za predmetno subvencioniranje osigurana su na poziciji 89. Proračuna općine Rakovica za 2009. godinu.

 

IX

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine.

Unatoč ispunjenju svih prethodno navedenih uvjeta Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove ili Jedinstveni  upravni odjel općine ima diskrecijsko  pravo odlučiti o neisplati novčanog poticaja.

 

 

X

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

Klasa: 302-02/09-01/04

Ur. br. 2133/16-09-08

Rakovica,17.03.2009.

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                            Nikola Magdić  dipl.ing.šum.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj