Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (NN br. 27/93 i 40/98 ), te članka 11. Statuta općine Rakovica  (Glasnik  karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica  na svojoj 45. sjednici održanoj dana 23.03.2009 godine donosi

 

PROGRAM

  JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2009. GODINU

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi općine Rakovica za 2009 godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

-dramska umjetnost,film i kinematografija,

-knjiga i naknadništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u proračunu općine Rakovica za 2009. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu  Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa  te na osnovu Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

 

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2009. godini:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i organizacije manifestacija kulturno umjetničkih skupina

25.000,00

Tromjesečno u toku godine

 

113

Glazbene  manifestacije  povodom :dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008.

 

100.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

79

  1. DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

5.000,00+ 10.000,00

Na osnovu  zahtjevu  organizatora ili računa izvođača

105+133

 

  1. KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Otkup knjiga

Istražni radovi za knjigu

10.000,00

15

  1. LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Općina Rakovica-organizacija Likovne kolonije Rakovica (lipanj-listopad)

 

 

 

Spremanje i izlaganje likovnih djela

Likovna kolonija Rakovica

8.000,00 kn za troškove rada likovne radionice; materijal, prehrana i prijevoz akademskih slikara

10.000,00 kn

 

134

 

 

 

 

198

  1. NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

  1. MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica- otkup muzejskih izložaka (stari alati, naprave, oružje i sl.)

Prikupljanje muzejske zbirke za stari grad Drežnik

64.000,00

Nabava na osnovu ugovora ili računa

199

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

400.000,00 kn

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

185

  1. OSTALE  NE SPOMENUTE KULTURNE MANIFESTACIJE

 

10.000,00

Podmirenje troškova organizatora kulturne manifestacije ,na osnovu zahtjeva ili   računa

134

                         SVE UKUPNO:

 

 

642.000,00 kn

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se općinsko vijeće općine  Rakovica da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u okviru planiranih sredstva.

 

Članak 6.

 

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj program objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 612-01/09-01/01

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica: 23.03.2009.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

 

                                                                                                              Nikola Magdić,  dipl.ing.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj