Top Panel
Četvrtak 09 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini

Na osnovu članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini na prostoru općine Rakovica (u daljnjem tekstu Program)

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI

 

 

 

Programom usvojenim na 36 sjednici  Općinskog vijeća općine Rakovica dana 26.03.2008. godine  određeni su financijski iznosi  za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade .

U prilogu se daje tabelarni prikaz, planiranih sredstava i utrošenih sredstava za slijedeće komunalne djelatnosti:

            -odvodnja atmosferskih voda, 

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -održavanje groblja,

            -javna rasvjeta.

 

Sukladno Odluci o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (Glasnik karlovačke županije br. 50/2008) dio sredstava komunalne naknade  koristi se za održavanje školskih objekata i financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad.

 

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  Plan  po                       Utrošeno iz               Sufinanciranje        Prenesena Programu                       iz komunalne                građana              sredstva u

                                                                                                       2009 god

                                                                

Odvodnja atmosf. voda

 10.000,0                                  0                              0

Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

30.000,00                           39.409,90                                

Održavanje javnih

površina

100.000,00                         62.254,23

                                                                                                 

Održavanje nerazvrstanih cesta

 480.000,00                      521.980,40                86.500,00      

                                         

Održavanje groblja i mrtvačnica

  90.000,00                        96.651,24                                            

          

Javna rasvjeta

330.000,00                     316.452,33          

Održavanje školsk.obj.

0                                        40.000,00

Financiranje redov.djel. DVD

RAKOVICA

DREŽNIK

0                                     290.237,90

UKUPNO:

1.040.000,00                1.366.985,90                   86.500,00         660.857,80

 

 

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2008. godini,  s danom 01.01.2009. godine isto iznosi:

-         zaduženo je ukupno za 2008. godinu  2.083.861,94 kn,

-          naplaćeno s dugovanjima iz proteklih godina ukupno  2.027.843,70 kn,

-         -neutrošeno sredstava koja se prenose u 2009. godinu iznose 660.857,80 kn.

 

U prilogu se daje prikaz plaćanja po naseljima kroz mjesne odbore, te prikaz potrošnje javne rasvjete po trafostanicama naselja.

 

Iz navedenog je vidljivo da su prikupljena sredstva u 2008. godini  veća u odnosu na planirana sredstva Programom te ostvarena u 2007. godini. Povećanje je nastalo  zaduženjem vojnog poligona sa većim iznosom mjesečne komunalne naknade, te naplatom dugovanja i zaduživanjem novih obveznika. Iz sredstava komunalne naknade sada se  mogu podmiriti  troškovi potrošnje i održavanja javne rasvjete, održavanja groblja, održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta u nivou najosnovnijih radova održavanja makadamskih prometnica i modernizacije asfaltnim zastorom, te čišćenje snijega u zimskim uvjetima .

Komunalna naknada Vojnog poligona naplaćena je godišnje  u iznosu od 1.249.440,00 kn, a za autokampove  Grabovac 6.040,17 kn i Čatrnju 123.306,45 kn. Značajan prihod naplaćen je od Hrvatskih cesta za državnu cestu u iznosu od 69.472,00 kn. U toku 2008. vršila se daljnja naplata dugovanja kao i  revizija zaduženja .

 

Neutrošeni dio komunalne naknade prenosi se u 2009. godinu, te će se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture utrošiti za prioritetne radove po naseljima dok se ne prikupi dovoljno sredstava od komunalne naknade po zaduženjima u 2009. godini. 

 

Zbog obveza izgradnje javne rasvjete u novim građevinskim zonama ili ne osvijetljenim naseljima i stalnih zahtjeva građana za dopunjavanje iste, kao i povećane cijene el.energije, uključivanja javne rasvjete tijekom cijele noći u  naselju Rakovica i Grabovac i dalje su značajni  troškovi održavanja iste. Od ukupnih troškova održavanja sama potrošnja električne energije za rasvjetu iznosi 220.320,00 kn uz napomenu da distributer nije ispostavio račune za TS Rakovica koji bi isto povećali za još cca 29.000,00 kn. Uključenost rasvjete tijekom cijele noći vrši se na osnovu zahtjeva Policijske postaje Slunj zbog učestalih krađa i provala u napuštene i javne objekte. Isto tako treba napomenuti da je reguliranje režima paljenja i gašenja vršeno na način da se javna rasvjeta gasi u toku noći ovisno o godišnjem dobu ali u prosjeku  ne svijetli od 2,00 sata do 5,0 sati ujutro.Održavanje rasvjete obavlja se  preko ugovornog izvršitelja  - Obrt ELKO RAD iz Slunja, a distributer je Elektrolika Gospić.

 

Nerazvrstane ceste održavane su iz djela sredstava komunalne naknade, iz sredstava Karlovačke županije uplaćenih za infrastrukturu te iz ostalih prihoda općine. Dio sredstava za asfaltiranje prometnica koristi se iz samodoprinosa – učešća vlasnika zemljišta i objekata uz određene dionice.

Za ostale radove koji se financiraju iz komunalne naknade a odnose se na  održavanja javnih površina, održavanja čistoće javnih površina i održavanja groblja utrošena su samo sredstva iz komunalne naknade. Trošak odvodnje atmosferskih voda planiran nije utrošen jer su isti bili rješavani u sklopu održavanja prometnica a nekih većih zahvata nije bilo. 

 

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008 godinu planirano je utrošiti Programom 1.040.000,00 kn, izmjenama i dopunama Proračuna povećane su stavke pojedinih radova održavanja te je  u toku 2008 godine utrošeno iz komunalne naknade ukupno  1.366.985,90kn .

Prilog ovom izvješću čini:

-prikaz troškova potrošnje javne rasvjete po TS naselja

-prikaz postotka neplaćanja po naseljima

 

Klasa: 363-02/09-01/04

Urbroj:  2133/16-09-1

Rakovica, 13.03.2009.

 

                                                                                                                                          POGLAVARSTVO OPĆINE RAKOVICA

                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                         Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj