Top Panel
Utorak 11 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine''  br.  47/90 i 27/93) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25.02.2010.  godine usvaja

IZVJEŠĆE

o izvršenju

  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2009. GODINU

                                                                       

I.

 

U toku 2009. godine na području Općine Rakovica sukladno utvrđenom Programu javnih potreba u kulturi u toku  2009. godine planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Planirani iznos  u kn

Realizirano (u kn)

  1. GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i organizacije manifestacija kulturno umjetničkih skupina

25.000,00

Tromjesečno u toku godine

 

18.750,00

Glazbene  manifestacije  povodom :dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008.

100.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

45.130,80

  1. DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

5.000,00+ 10.000,00

Na osnovu  zahtjevu  organizatora ili računa izvođača

6.000,00

  1. KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Otkup knjiga

Istražni radovi za knjigu

10.000,00

57.500,00

  1. LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Općina Rakovica-organizacija Likovne kolonije Rakovica (lipanj-listopad)

 

 

 

Spremanje i izlaganje likovnih djela

Likovna kolonija Rakovica

8.000,00 kn za troškove rada likovne radionice; materijal, prehrana i prijevoz akademskih slikara

10.000,00 kn

 

0

  1. NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

0

  1. MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica- otkup muzejskih izložaka (stari alati, naprave, oružje i sl.)

Prikupljanje muzejske zbirke za stari grad Drežnik

64.000,00

Nabava na osnovu ugovora ili računa

0

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

400.000,00 kn

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

437.267,56

  1. OSTALE  NE SPOMENUTE KULTURNE MANIFESTACIJE

 

10.000,00

Podmirenje troškova organizatora kulturne manifestacije ,na osnovu zahtjeva ili   računa

0

                         SVE UKUPNO:

 

 

642.000,00 kn

PLANIRANO

564.568,36

 

UTROŠENO

 

Iz prikazanog je vidljivo da je u toku 2009. godine realizirano 564.568,36 kn  odnosno 88 %  projekata javnih potreba u kulturi.

U toku godine  izvršena je uplata sredstava za otkup knjige  „Zločin bez kazne“ , a  za isto su  tijekom godine osigurana sredstva u  proračunu Općine i Karlovačke županije.

U dijelu programa Likovna umjetnost  i Muzejska djelatnost nije realizirana likovna kolonija  niti izvršen otkup muzejskih izložaka zbog nedostatka sredstava.

II.

 

Ovo izvješće će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ:  2133/16-10-1

Rakovica, 25.02. 2010.

                                                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                       Zoran Luketić,  bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj