Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4059
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4106
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3568
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1776
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4660
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4221
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4299
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4352
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4333
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4013
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3505
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 2733
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3015
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2938
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 2800
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3468
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 2897
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1879
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3695
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4049
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3966
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3722
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3252
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3946
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4050
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3606
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4086
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3945
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4019
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3926
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4281
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3773
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3187
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4468
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3873
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4167
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3858
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3730
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3632
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3732
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3527
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3772
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3012
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3593
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3822
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3785
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3889
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3238
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3807
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3662
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3718
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3943
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3234
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3718
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3984
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4830
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6384
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3799
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1682
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4169
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4898
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 6097
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3939
Program utroska spomeničke rente u 2011. godini 15 Studeni 2011 3359
Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini 15 Studeni 2011 4076
PROGRAM utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3864
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2011. godini 15 Studeni 2011 3917
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine 15 Rujan 2011 4999
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3641
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1588
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5113
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4324
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5192
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3311
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 4949
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3837
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1481
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3761
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3712
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 4052
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 4026
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3840
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 4324
Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17) 04 Studeni 2010 3835
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17) 04 Studeni 2010 3579
Program poticanja 2010. 09 Srpanj 2010 1690
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini 17 Ožujak 2010 3683
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini 17 Ožujak 2010 3353
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2010 17 Ožujak 2010 3171
Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 25 Veljača 2010 3771
Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g. 15 Veljača 2010 3598
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine 29 Siječanj 2010 3597
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 29 Siječanj 2010 3747
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini 29 Siječanj 2010 3591
Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu 29 Siječanj 2010 3809
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu 25 Veljača 2010 3706
Ispravak odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 07 Listopad 2009 3751
ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU 28 Rujan 2009 1733
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU 23 Ožujak 2009 4248
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3989
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3704
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 1773
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 4185
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 3893
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3525
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 3128
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4260
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4933
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1659
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4188
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3875
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4160
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3876

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj