Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4169
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4208
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3679
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1824
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4754
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4319
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4397
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4458
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4430
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4113
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3597
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 2837
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3119
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3040
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 2892
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3564
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 2998
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1928
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3792
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4153
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4061
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3824
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3345
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4040
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4147
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3706
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4183
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4044
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4112
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4022
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4374
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3876
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3280
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4564
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3964
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4268
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3956
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3834
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3729
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3827
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3626
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3870
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3112
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3694
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3916
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3879
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3985
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3341
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3901
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3763
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3815
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4046
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3327
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3810
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4073
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4926
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6497
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3893
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1726
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4266
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4993
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 6253
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini 15 Studeni 2011 4036
Program utroska spomeničke rente u 2011. godini 15 Studeni 2011 3454
Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini 15 Studeni 2011 4184
PROGRAM utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3954
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2011. godini 15 Studeni 2011 4011
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine 15 Rujan 2011 5106
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3742
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1629
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5217
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4416
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5291
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3376
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 5044
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3939
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1527
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3852
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3808
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 4156
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 4149
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3943
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 4434
Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17) 04 Studeni 2010 3948
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17) 04 Studeni 2010 3694
Program poticanja 2010. 09 Srpanj 2010 1737
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini 17 Ožujak 2010 3799
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini 17 Ožujak 2010 3482
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2010 17 Ožujak 2010 3282
Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 25 Veljača 2010 3875
Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g. 15 Veljača 2010 3699
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine 29 Siječanj 2010 3697
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 29 Siječanj 2010 3847
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini 29 Siječanj 2010 3690
Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu 29 Siječanj 2010 3906
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu 25 Veljača 2010 3814
Ispravak odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 07 Listopad 2009 3850
ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU 28 Rujan 2009 1779
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU 23 Ožujak 2009 4353
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 4092
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3813
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 1820
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 4289
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 3989
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3623
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 3237
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4363
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5039
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1703
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4294
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3975
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4255
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3979

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj