Top Panel
Utorak 26 Sij 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09)

REPUBLIKA HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

     OPĆINA RAKOVICA

     OPĆINSKO VIJEĆE

     KLASA: 406-01/09-01/01

     URBROJ: 2133/16-09-1

     Rakovica, 17.03.2009.

 

 

 

 

      Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08),   

       i članka 11. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 02/06)

       Općinsko vijeće Općine Rakovica na 44. sjednici održanoj 17.03.2009.g. donijelo je

 

 

 

 

 

PLAN NABAVE

 

Općine Rakovica u 2009. godini

 

 

 

I

 

U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2009.g. utvrđuje se Plan nabave u 2009.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2009.g. iskazuju se s porezom na  

       dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2009.g. iskazuje se bez poreza na

       dodanu vrijednost.

 

II

 

                   Plan  nabave  za  2009.g.  temelji  se  na potrebama  Općine  Rakovica,  a sukladno     

    slijedećim aktima:

 

-    Proračunu Općine Rakovica za 2009.g.

-    Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.g.

-    Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009.g.

 

                                                                                III

 

Tijekom 2009.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave

Planirana sredstva

Pozicija iz

Proračuna

 

         1.

 

 

 

 

 

Električna energija za javnu rasvjetu

 

 

 

 

         195.000,00

 

 

 

250.000,00

 

19

 

        2.

 

Održavanje cesta, mostova, pješačkih staza

 

 

 

         226.200,00

    

 

 

         290.000,00

 

       32

 

        3.

 

 

Održavanja parkova, spomenika i javnih površina

 

           70.200,00

 

          90.000,00

 

       35

 

        4.

 

Održavanje vodovoda

 

          195.000,00

 

        250.000,00

 

       38

 

        5.

 

Održavanje javne rasvjete

 

           117.000,00

 

        150.000,00

 

       39

 

        6.

 

Održavanje grobalja

 

          156.000,00

 

        200.000,00

 

       48

 

7.

 

Čišćenje snijega na putevima

 

          109.200,00

 

        140.000,00

 

 

      50

 

        8.

 

 

 

Geodetsko katastarske usluge

 

 

 

          62.400,00

 

 

80.000,00

 

       60

 

        9.

 

      9.1

 

      9.2

 

Zemljište

 

Građevinsko zemljište

 

Ostala zemljišta

 

 

 

          78.000,00

 

         78.000,00

 

200.000,00

 

 

          100.000,00

 

          100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 i 153

        

       10.

 

 

 

4.2.

 

Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava

 

 

        156.000,00

 

 

200.000,00

 

      154

 

       11.

 

 

Izrada izmjene i dopuna Prostornog plana Općine

 

 

 

         312.000,00

 

 

400.000,00

 

      155

 

       12.

 

Izrada Urbanističkog plana autokampa Korana

 

        156.000,00

 

200.000,00

 

     156

 

       13.

 

Izrada projekata poduzetničke zone Irinovac

 

           117.000,00

 

150.000,00

 

    157

 

       14.

 

Izrada projektne dokumentacije za športsko rekreacijsku zonu Grabovac

 

         156.000,00

 

200.000,00

 

     159

 

       15.

 

Izrada projekata infastrukture (vodovod, niskonaponska mreža, prometnice)

 

         142.700,00

 

183.000,00

 

     164

 

 

 

16.

 

 

 

Izrada katastarskih karata i geodetskih elaborata

 

 

 

           234.000,00     

 

 

 

           300.000,00

 

     166

 

17.

 

Izrada projekata za poslovne objekte poduzetničke zone u Grabovcu

 

             156.000,00

 

200.000,00

 

     168

 

18.

 

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić

 

             234.000,00

 

300.000,00

 

     169

 

19.

 

Gradnja kulturnog centra Eugen Kvaternik

 

             78.000,00

 

100.000,00

 

     173

 

20.

 

 

 

Izgradnja poduzetničke zone Grabovac – zatvorene

i otvorene tržnice

 

 

             390.000,00

 

 

 

            500.000,00

 

 

 

 

  174

 

 

21.

 

Izgradnja poslovnog objekta u Rakovici – stambeno-poslovna uglovnica

 

           195.000,00

 

250.000,00

 

     175

 

22.

 

Izgradnja i uređenje dječjih i sportskih igrališta

 

           280.800,00

 

360.000,00

 

     176

 

23.

 

 

 

Izgradnja prometnica, nogostupa, parkirališta i sl. Poduzetničke zone Grabovac

 

 

 

           405.600,00

 

 

520.000,00

 

     177  

 

24.

 

 

 

 

Izgradnja cesta kroz naselja

 

 

 

           312.000,00

 

 

 

400.000,00

 

 

 

178

 

25.

 

 

 

Izgradnja nogostupa kroz naselja

 

 

 

           78.000,00

 

100.000,00

 

 

 

179

 

       26.

 

Gradnja vodovodne mreže poduzetničke zone Grabovac

 

           195.000,00

 

250.000,00

 

     181

 

27.

 

 

 

Gradnja vodovoda

 

 

 

           156.000,00   

 

 

 

200.000,00

 

 

 

  182

 

 

28.

 

Gradnja niskonaponske el. mreže i javne rasvjete poduzetničke zone Grabovac

 

           624.000,00

 

800.000,00

 

      183

 

29.

 

Gradnja lokalnih vodovoda kroz naselja Rakovica – Oštarski Stanovi

 

            195.000,00

 

250.000,00

 

    184

 

30.

 

Uređenje Starog grada Drežnik

 

               312.000,00

 

400.000,00

 

     185

 

31.

 

Gradnja i sanacija deponije Ćuić Brdo

 

              780.000,00

 

1.000.000,00

 

     186

 

32.

 

 

 

  Modernizacija cesta i mostova - asfaltiranje

 

 

 

            218.400,00

 

 

    280.000,00

 

     201

 

33.

 

Rekonstrukcija vodovoda

 

               156.000,00

 

   200.000,00

 

     202

 

 

 

 

 

IV

 

Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

 

V

 

                           Sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07 i

          125/08) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do

                  70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost vršit će se na druge propisane načine.

 

 

     VI

 

                          Ovaj plan stupa na snagu danom donošenje, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine,

                   te će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj