Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 19 Veljača 2020 361
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 662
Plan nabave za 2018. godinu 26 Ožujak 2018 881
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 1350
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 1149
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 1369
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 1645
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 2092
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1938
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 2276
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2343
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2406
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2370
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8491
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5308
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2851
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 3143
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4698
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 5135
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3317
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5651
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6154
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6636
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4983
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 3101
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 5552
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 6233
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5816
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5874
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 5115
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4949
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 5287
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5021
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5239
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4618
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 4638
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 4833
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 5216
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 4897
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 5052
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 5181
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 4826
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2978
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 6140

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj