Top Panel
Subota 11 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 83. stavak 2. i članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 96/03,127/07,114/10 i 31/11 – ispravak) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donosi

 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

 

Članak 1.

 

Općina Rakovica na dan 31. prosinca 2011. godine ima iskazana slijedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda i primitaka:

-         ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.815.680,27 kn,

koji je rezultat viška prihoda poslovanja od 3.561.317,77 kn umanjen za kapitalne prijenose sredstava na računu 6332 (kapitalne pomoći iz proračuna) – u iznosu od 745.637,50 kn,

-         ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 894.770,87 kn, koji je rezultat manjka prihoda od nefinancijske imovine od 1.640.408,37 kn  umanjen za kapitalne prijenose sredstava na računu 6332 za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 745.637,50 kn,

-         ukupan manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 35.600,00 kn.

 

Članak 2.

 

            Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu od 2.815.680,27 kn umanjuju se za iznos  od 930.370,87 kn koji se raspodjeljuje za pokriće iskazanih manjkova prihoda od nefinancijske imovine i manjka primitaka od financijske imovine.

 

Članak 3.

 

            Nakon izvršene raspodjele, preostali raspoloživi viškovi prihoda poslovanja iznose 1.885.309,40 kn, a koristit će se u budućem razdoblju  za   financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

KLASA: 400-08/10-01/05

URBROJ: 2133/16-12-19

Rakovica, 27.03.2012.

                                              

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc. oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj