Top Panel
Subota 11 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05)

 

 

Na osnovu članka 19. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 29/01), te na osnovu članka 4. točke 1. i  članka 11. točke 2. i članka 15. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30.03. 2005. godine donosi

 

ODLUKU

o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju se :

  1. obavljanje komunalnih djelatnosti općine Rakovica, uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja  kroz davanje koncesije,
  2. obavljanje komunalnih djelatnosti općine Rakovica, uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora,
  3. komunalne djelatnosti koje će obavljati trgovačko društvo Spelekom d.o.o koje je osnovala Općina Rakovica.

 

 

2. KONCESIJE

 

Članak 2.

Općina Rakovica  koncesijom će osigurati obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama,

- prijevoz putnika u javnom prometu (prijevoz putnika unutar zona općine),

- prijevoz pokojnika,

- obavljanje dimnjačarskih poslova (čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje).         

 

 

3. UGOVORI O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 3.

Obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo sredstvima Proračuna općine Rakovica povjeriti će se; u dijelu fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost putem prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, a u dijelu trgovačkom društvu Spelekom koje je u većinskom vlasništvu Općine Rakovica.

Komunalne djelatnost za koje će se prikupljati ponude ili raspisati javni natječaj sukladno odluci Poglavarstva Općine Rakovica  i Zakonu o javnoj nabavi su slijedeće:

- održavanje javne rasvjete,

- održavanje nerazvrstanih cesta.

 

4.  KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE ĆE OBAVLJATI  SPELEKOM d.o.o.

 

Članak 4.

Općina Rakovica dodijeliti će obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Spelekom d.o.o koje je u većinskom vlasništvu Općine Rakovica, a na osnovu dostavljene ponude s cijenama sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Spelekom d.o.o obavljati će slijedeće komunalne poslove:

- opskrba pitkom vodom, skupljanje i odvoz komunalnog otpada, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, održavanje čistoće i javnih površina, održavanje groblja i mrtvačnica, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama i odgovornosti fizičkih i javnih osoba.

 

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa:363-02/05-01/02

Ur. br. 2133/16-05-1

Rakovica, 30.03. 2005.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

                  Drago Vrdoljak

 

 

 

 

 

 

Poglavarstvo općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 28.01. 2005 godine, na osnovu članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-82/04 i 110/04),  članka 46. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 29/01), te na osnovu zahtjeva Spelekom d.o.o. izdaje

 

 

S U G L A S N O S T

na promjene cijene komunalnih usluga

 

 

I.

Daje se suglasnost na cijene komunalnih usluga SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge, Rakovica 6 i to za;

- cijenu pitke vode

- cijenu sata rada radnika

- cijenu ostalih usluga

- cijenu naknada za dodjelu grobnog mjesta

- cijenu za grobnu naknadu

 

II.

Cijene za navedene usluge sastavni su dio ove Suglasnosti te se primjenjuju od 01.01.2005 godine.

 

III.

Ova Suglasnost objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

 

 

Klasa; 363-02/05-01/01

Ur. br. 2133/16-05-1

Rakovica, 28.01. 2005.

 

 

 

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA:

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj