Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11)

 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 41/11), članka 15. Zakona o otpadu (178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), te 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 15.09.2011. godine donosi

 

O D L U K U

o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način obavljanja poslova odlaganja komunalnog otpada na području općine Rakovica, te određuje pravna osoba koja upravlja odlagalištem.

 

Članak 2.

Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se deponiranje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada i to otpada iz kućanstva i proizvodne/uslužne djelatnosti koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Odlagalište komunalnog otpada za područje općine Rakovica je isključivo Ćuić Brdo. Odlagalište Ćuić Brdo privremeno je odlagalište koje je u postupku sanacije i uređenja.

 

Članak 3.

Upravljanje odlagalištem Ćuić Brdo povjerava se Spelekom-u d.o.o., Rakovica 6, Rakovica, na period od 5 (pet) godina.

 

Članak 4.

Spelekom d.o.o. dužno je postojeće odlagalište  održavati, te koristiti  za deponiranje komunalnog otpada s područja općine Rakovica, te poduzimati sve radnje na sprečavanju onečišćenja i zagađenja okoliša i osiguranja minimalnih uvjeta korištenja. Uređenjem-izgradnjom deponije istu je dužno održavati sukladno pravilnicima donesenim na temelju Zakona o otpadu.

 

Članak 5.

Radovi na uređenju odlagališta izvode se uz suglasnost Općinskog načelnika, a financiraju se iz vlastitih prihoda Spelekom d.o.o. iz usluga odvoza komunalnog otpada i sredstava Proračuna općine Rakovica.

Spelekom d.o.o. dužan je voditi propisani očevidnik te o istom jednom godišnje, sukladno članku 20. Zakona o otpadu, dostaviti podatke Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:363-02/11-01/04

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 15.09.2011.

                                                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj