Top Panel
Subota 15 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA

KLASA: 340-03/11-01/05
URBROJ: 2133/16-11-2                                                                         

Rakovica,  27.10.2011.

 

Sukladno članku 15.  stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članku  23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09)  Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 28. sjednici održanoj dana 27.10.2011. godine donosi

                       

ODLUKU

o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica

 

I.

Kao najpovoljnija ponuda na osnovu provedenog postupka nabave za izvođenje radova pojačanog održavanja prometnica u periodu od 3 godine na području Općine Rakovica, prihvaća se ponuda ponuditelja CESTE KARLOVAC d.d.iz Karlovca, Banija 136A, OIB 30218158872, u iznosu ukupnih jediničnih cijena radova od 354,00 kn bez PDV-a.

 

II.

Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.

 

III.

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode ponuditelju, preporučenom poštom s povratnicom.

 

IV.

Rok mirovanja se ne primjenjuje jer je dostavljena samo jedna ponuda.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Naručitelj je na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09 i 49/11) proveo postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora na 3 godine o izvođenju radova pojačanog održavanja prometnica na području Općine Rakovica.

Objava poziva izvršena je u Večernjem listu dana 05.10.2011 godine te je rok za dostavu ponuda bio  do 13.10.2011 godine do 10,00 sati.

Pristigla je samo jedna ponuda koju je Povjerenstvo razmotrilo i ocijenilo prihvatljivom, a ista je dostavljena od CESTE KARLOVAC d.o.o. iz Karlovca.

Ponudbene cijene u natječajnom troškovniku date su za radove u jediničnim iznosima te su nepromjenjive u periodu trajanja ugovora od 3 godine .

Temeljem razmotrene ponude te članka  15.  stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09 i 49/11) odlučeno je kao u izreci.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Prilog: Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda

 

DOSTAVITI:

 

1. Ponuditelju

2. U spis predmeta

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj