Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2011.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 5317
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5800
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 3296
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5733
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 5182
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5920
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3777
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 6322
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 6050
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 3138
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3536
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5609
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5404
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5785
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4921
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 3279
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5947
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 5047
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6440
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 6330
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 7120
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 6553
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5615
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 7151
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 5844
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 5991
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5878
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 5494
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5795
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 5282
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5541
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2912
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 5739
Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5722
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 5603
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 19 Prosinac 2011 6056
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (30) 19 Prosinac 2011 2784
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29) 19 Prosinac 2011 2869
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5867
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6670
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6595
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 7794
Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica 19 Prosinac 2011 4857
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 4813
Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4713
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011. 19 Prosinac 2011 2893
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6911
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 19 Prosinac 2011 4363
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (GKŽ 45 11) 19 Prosinac 2011 5788
Odluka o autotaksi prijevozu (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 6846
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 4353
Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011. 19 Prosinac 2011 5821
Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010. 19 Prosinac 2011 5655
Ispravak odluke o komunalnom redu (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5973
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 34 11) 09 Rujan 2011 5786
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 10 Lipanj 2011 3583
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 07 Ožujak 2011 1960

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj