Top Panel
Utorak 25 Velj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu

 

 

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10) općinski načelnik Općine Rakovica dana 10.09.2010. godine donosi

 

PRAVILNIK

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i

načinu isplate dodataka za uspješnost na radu

 

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica i način isplate dodataka za uspješnost na radu.

 

Članak 2.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

- ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik ocijenjen,

- kvaliteta obavljenih poslova viša od prosjeka,

- opseg obavljenih poslova veći od prosjeka,

- odnos prema radu,

- inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,

- uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta, koji je od velikog značaja za djelovanje Općine,

- uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom razdoblju od najmanje dva mjeseca,

- uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje dva mjeseca,

- djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je pridonijelo ugledu ili afirmaciji Općine.

 

Pod kvalitetom obavljenih poslova višom od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada u kojima je složenost, težina i sadržajnost obavljenih poslova, odnosno iskazana stručnost i praktična vještina u obavljanju poslova takva da je viša od uobičajene (prosječne) za tu vrstu poslova.

Pod opsegom obavljenih poslova većim od prosjeka podrazumijevaju s rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika, odnosno namještenika u određenom razdoblju.

Pod odnosom prema radu podrazumijevaju se samoinicijativnost, pravodobnost i kreativnost u obavljanju poslova, odgovornost u radu, odnosno zalaganje i postignuti rezultati u pogledu stručnog usavršavanja u tijeku rada i odnos prema strankama.  

 

Članak 3.

Službenik ili namještenik koji je ocijenjen ocjenom ''odličan'' ili ''vrlo dobar'' ima pravo na dodatak za uspješnost na radu u iznosu od 5 do 10 % bruto plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio isplati dodatka.

Službeniku ili namješteniku za kojeg je utvrđeno ispunjavanje kojeg od ostalih kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika može se isplatiti dodatak u iznosu do 5 do 10 % bruto plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio isplati dodatka.

 

Članak 4.

Službeniku i namješteniku, kojem su utvrđeni natprosječni rezultati u radu, isplatit će se dodatak za uspješnost na radu.

 

Članak 5.

O isplati dodatka za uspješnost na radu odlučuje rješenjem osoba nadležna za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika, u okviru mase sredstava za dodatke za uspješnost na radu određene za Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

Članak 6.

Dodatak se obračunava i isplaćuje kod obračuna i isplate plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''

 

KLASA: 121-15/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 10.09.2010.                                                                

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj