Top Panel
Utorak 02 Lip 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica

 

 

Na temelju članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (''Narodne novine'', br. 16/07 i 124/10) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 18. sjednici održanoj dana 22.12.2010. godine donijelo je

 

ODLUKU

o utvrđivanju područja za petogodišnji program za novu katastarsku izmjeru

na području općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se područje općine Rakovica koje se predlaže za petogodišnji program nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine, koji donosi Hrvatski sabor, te izvori financiranja za provedbu programa.

 

Članak 2.

Prostor koji se predlaže za uvrštenje u petogodišnji program iznosi cca 3000 ha područja općine Rakovica, a obuhvaća naseljene prostore, odnosno prostore koji se nalaze oko građevinskih objekata (zgrada) postojećih naselja, dakle ne ide po granicama naselja određenim općinskim odlukama.

Precizno područje katastarske izmjere određuje se i označava grafičkim prikazom koji je u prilogu ove Odluke.

 

Članak 3.

Katastarska izmjera prostora koji su obuhvaćeni prijedlogom za petogodišnji program vršila bi se slijedećim redoslijedom:

  1. u naseljima Grabovac i Irinovac (dijelovi k.o. Drežnik i k.o. Sadilovac),
  2. u naseljima Čatrnja i Drežnik (dio k.o. Drežnik),
  3. u naseljima Rakovica i Oštarski Stanovi (dio k.o. Rakovica),
  4. u naseljima Selište Drežničko i Korana (dio k.o. Drežnik).

 

Članak 4.

U financiranje poslova katastra nekretnina uključuju se Državna geodetska uprava (u daljnjem tekstu. DGU), Općina Rakovica, te fizičke i pravne osobe koje su nositelji prava na nekretninama.

Sredstva za financiranje osigurat će se u slijedećim omjerima:

  1. DGU – 40%,
  2. Općina Rakovica - 40%,
  3. fizičke i pravne osobe nositelji prava na nekretninama – 20%.

Općina Rakovica će za svoj dio financiranja izmjere sredstva pokušati osigurati preko europskih fondova.

           

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 931-01/09-01/01

URBROJ: 2133/16-10-4                   

Rakovica, 22.12.2010.                                         

                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj