Top Panel
Utorak 25 Velj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja

 

 

Na temelju čl. 43. Pravilnika o registru prostornih jedinica („Narodne novine“ br. 37/08) i čl. 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 17. sjednici održanoj dana 04.11.2010. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenjaju se postojeći statistički dokumenti granica naselja na području Općine Rakovica.

 

Članak 2.

 Na području Općine Rakovica mijenjaju se granice slijedećih naselja prema grafičkom prikazu:

             1. Brezovac – Lipovac, karte HOK-a, Rakovica 23, 24, 25 (izvadak),

 

- proširuje se granica naselja Lipovac na prostor naselja Brezovac (prema liniji označenoj rozom bojom na grafičkom prikazu), a granica naselje Brezovac se smanjuje, te tako navedeni i određeni prostor, sukladno grafičkom prikazu, prelazi iz statističkog kruga SK 0144924 u statistički krug SK 0145076,

             2. Grabovac – Korita, Čatrnja – Selište Drežničko, karte HOK-a, Rakovica 43,  Plitvice 3 (izvadci),

 

- proširuje se granica naselja Korita na prostor naselja Grabovac uz državnu cestu D-1 (prema liniji označenoj rozom bojom na grafičkom prikazu), a granica naselja Grabovac se smanjuje, te tako navedeni i određeni prostor, sukladno grafičkom prikazu, prelazi iz statističkog kruga SK 0145050 u statistički krug SK 0056154 (karte Rakovica 43 i Plitvice 3),

 

- proširuje se granica naselja Selište Drežničko na prostor naselja Čatrnja uz državnu cestu D-1 (prema liniji označenoj rozom bojom na grafičkom prikazu), a granica naselja Čatrnja se smanjuje, te tako navedeni i određeni prostor, sukladno grafičkom prikazu, prelazi iz statističkog kruga SK 0145025 u statistički krug SK 0104612 (karta Plitvice 3).      

 

Članak 3.

Grafički prikaz iz članka 1. Ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:  951-05/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica,   04.11.2010.                                                   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj