Top Panel
Petak 29 Svi 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10)

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' br. 138/06), i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 17. sjednici održanoj 04.11. 2010. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni odluke

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

 

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 18/10) mijenja se članak 4. na način da sada glasi:

''Općinski načelnik  može,  po  službenoj  dužnosti,  pojedinim  ugostiteljskim  objektima  iz članka 2. stavka 1. alineja 1.-3. i članka 3. ove Odluke, odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog u članku 2. stavku 1. alinejama 1.-3. i članku 3. ove Odluke ako u provedenom postupku utvrdi da je u roku od godine prije pokretanja postupka ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

            - da je od strane nadležnog gospodarskog inspektora doneseno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,

            - da  je  doneseno  pravomoćno  rješenje  nadležnog  tijela  o  remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu odnosno njegovoj neposrednoj blizini,

            - da je od strane sanitarne inspekcije utvrđeno prekoračenje dopuštenih razina buke.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, na temelju pisane predstavke ili obavijesti stanara koji žive u blizini ugostiteljskog objekta iz članka 2. stavka 1. alineja 1.-3.  i članka 3. ove Odluke, a koje upućuju na ispunjenje jednog od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Ako Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, obavijestit će o tome podnositelja predstavke ili obavijesti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno obavijesti.

Ako se u postupku utvrdi da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik će ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog u članku 2. stavku 1. alinejama 1.-3. i članku 3. Ove Odluke, u trajanju od mjesec dana do šest mjeseci.

Ako se  u roku od dvije  godine od donošenja rješenja kojim se ugostiteljskom objektu  određuje  raniji  završetak  radnog  vremena  ponovno  pokrene  istovjetan  postupak  u kojem se po drugi put utvrdi ispunjenje jednog od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, novim rješenjem odredit će se raniji završetak  radnog vremena od  radnog vremena propisanog u članku 2. stavku 1. alinejama 1.-3. i članku 3. ove Odluke u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Protiv rješenja općinskog načelnika u ovom upravnom postupku ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Jedinstveni upravni odjel može po službenoj dužnosti zatražiti dostavu potrebnih izvješća, očitovanja ili uvjerenja.''

 

Članak 2.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke završit će se po odredbama ove Odluke.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 335-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-4

Rakovica, 04.11.2010.

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 335-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-5

Rakovica, 05.11.2010.

 

                                                                                                    Policijska uprava Karlovačka

                                                                                                    Policijska postaja Slunj

                                                                                                    dr. Franje Tuđmana 13

                                                                                                     47240 Slunj                             

                                                                                    

Predmet: dostava Odluke

 

Poštovani!

U prilogu Vam dostavljamo sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica Odluku o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica.

 

Sa štovanjem!

                                                                         Pomoćnik pročelnika – tajnik

 

                                                                          Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

Prilog:

-         Odluka

 

 

 

 

 

 

               

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 335-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-6

Rakovica, 05.11.2010.

 

                                                             Državni inspektorat

                                                             Područna jedinica Zagreb

                                                         Ispostava – Odsjek inspekcijskog nadzora u Karlovcu                                                                                                                

                                                      Gospodarska inspekcija Ogulin

                                                              Bernardina Frankopana 11

                                                              47300 Ogulin                         

                                                                                     

Predmet: dostava Odluke

 

Poštovani!

 

U prilogu Vam dostavljamo sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica Odluku o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica.

 

Sa štovanjem!

                                                                         Pomoćnik pročelnika – tajnik

 

                                                                           Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

Prilog:

-         Odluka

 

 

 

 

 

 

               

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 335-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-7

Rakovica, 05.11.2010.

 

                                                             Državni inspektorat

                                                             Područna jedinica Zagreb

                                                         Ispostava – Odsjek inspekcijskog nadzora u Karlovcu                                                                                                                

                                                      Gospodarski inspektor

                                                              Ljudevita Šestića 4

                                                              47300 Ogulin                         

                                                                                     

Predmet: dostava Odluke

 

Poštovani!

U prilogu Vam dostavljamo sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica Odluku o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica.

 

Sa štovanjem!

                                                                         Pomoćnik pročelnika – tajnik

 

                                                                           Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

Prilog:

-         Odluka

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj