Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010.

 

 

Općinsko Vijeće Općine Rakovica u skladu s člankom 8. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), a na prijedlog Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 09.07.2010. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja

 

I.

Općinsko vijeće Općine Rakovica povodom Dana Općine 05. kolovoza 2010. godine dodjeljuje ZAHVALNICE, i to:                                 

 1. za promicanje kulturnih vrijednosti Općine Rakovica

    1.1. DRAMSKO – LITERARNOJ GRUPI OŠ EUGENA KVATERNIKA,

 2. za dugogodišnji pedagoški rad i rezultate u prosvjetnoj djelatnosti

    2.1. JELENI SVETIĆ,

 3. za iznimne rezultate u radu s djecom

    3.1. DRUŠTVU ''NAŠA DJECA'',

 4. za iznimne rezultate u razvoju turizma i zaštiti prirodne baštine Općine Rakovica

    4.1. TIHANI RAKIĆ,

 5. za športska dostignuća i promicanje Općine Rakovica kroz šport

    5.1. STJEPANU SABLJAKU.

 

II.

Javna priznanja iz točke 1. ove Odluke uručit će se dana 04.08.2010. godine na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ‘’Glasniku Karlovačke županije’’.

 

KLASA: 021-05/10-01/09

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 0907.2010.

                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj