Top Panel
Četvrtak 16 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.)

 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 41. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), te članka 82. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 08. ožujka 2010. godine, podnosi

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA

za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine

 

 

Temeljem usvojenih odluka općinskog vijeća općine Rakovica, uz tekuće i od prije preuzete obveze ove općine, promišljajući po prioritetima sveukupnu tešku situaciju sa svim ograničenim prihodima i brojnim rashodima, koji često variraju, uz predan rad službenika općinskog jedinstvenog ureda, 2009. poslovnu godinu sam završio bez kune dugovanja, iskoristivši maksimalno sve meni poznate mogućnosti u cilju postizanja slijedećih rezultata.

– Insistirao sam na tome da na svim projektima i poslovima, bez obzira na brojne poteškoće i prepreke radimo istovremeno, jer su od vitalnog interesa i neodložni za sveukupni društveni i gospodarski razvoj i napredak ove općine, koja je prije rata bila zapostavljena a ratom potpuno uništena i unazađena u materijalnom i socijalnom smislu. Neke smo od prije započete projekte nastavili realizirati, druge dakako, uz najčešće zahtjevne prethodne pripreme samo započeli, drugi su u fazi projektiranja, neki u procesu izvođenja ili potpuno završeni.

Evo popisa značajnijih aktivnosti za promatrano razdoblje:

- Dovršene su planirane dionice triju nogostupa: Rakovica – Oštarski stanovi, Grabovac – Irinovac, Čatrnja – Selište Drežničko. Vrijednost radova je cca 4,8 mil kn.

- Izrađen je projekt višestambene zgrade u Rakovici (uglovnica) i dogovorena investicija za izvođenje radova u 2011. godini.

- Izgrađen je reprezentativan objekt vatrogasnog doma u Drežnik Gradu vrijedan 2,5 mil kn koji će biti koristan ne samo za vatrogasce nego i za širu društveno kulturnu namjenu, te nastavljeno unutarnje uređenje vatrogasnog doma u Rakovici. Oba društva prethodno su snabdjevena dvama novim kombi vozilima. Započeo sam ozbiljne pregovore sa Županijom i gradom Slunjem da im se osiguraju sredstva za zapošljavanje dva do četiri profesionalna vatrogasca, što neće biti lako ostvariti iako i Slunj ima status treće vatrogasne zone – bez profesionalaca, jer će ići na uštrb kvote zaposlenih u Karlovcu i Ogulinu.

- U Selištu Drežničkom je završena izgradnja – obnova područne škole Hrvatskih branitelja i razrušenog pripadajućeg zdenca u režiji Ministarstva reg. razvoja. Vrijednost investicije je 2,4 mil kn. Za modernizaciju igrališta nismo uspjeli zadržati već osigurana općinska sredstva u iznosu 200 tis. kn, jer smo imali druge neodložne prioritete, pa su prenamjenjena.

- Sanirana je još jedna u nizu divljih deponija, ona u Oštarskim stanovima, a za sanaciju glavne deponije na Ćuić Brdu predviđena zajednička sredstva od 4 mil kn i dalje su rezervirana na pozicijama  Fonda za zaštitu okoliša i Općine u omjeru 4:1, unatoč dva puta plaćenom i poništenom natječaju. - Ponuđači vrlo napadno i pod svaku cijenu zbog žestoke konkurencije, tražeći „dlaku u jajetu“, kada je u pitanju veći projekt sa svom pripadajućom dokumumentacijom, odlučno ruše natječaje ako nisu prošli na natječaju (jer i sami ponekad rade finte), iako poslije toga nisu sigurni da će u drugom i trećem pokušaju sigurno uspjeti. Riječ je o oštroj i očekivanoj tržišnoj utakmici, koja čak može uroditi posljedicom da propanu ili budu opozvana, predugo rezervirana sredstva za tu namjenu – što ponuđače ne zanima, zbog krilatice – „ne uspijem li ja sve ću učiniti da dokažem kako ni drugi nisu ispravni“. Prava je umjetnost provesti javni natječaj bez greške i za iskusne znalce, zbog šume raznih propisa u toj domeni. Sada je u tijeku treći natječaj, nadamo se konačnom završetku tog zahtjevnog posla.

- U tijeku je izvođenje radova na 7 km dugom, novom cjevovodu, Rakovica – Ošt. stanovi – Ćuić Brdo - Rakovičko selište, jer je stari potpuno neupotrebljiv zbog dotrajalosti i loših tehničkih standarda od prije. Vrijednost investicije je 2.6 mil kn, a radi se uglavnom sredstvima MRRŠVG a priključci općinskim sredstvima. Dva djelatnika općine radili su neprekidno 3 mjeseca na rješavanju imovinsko- pravnih odnosa da ne propadne vrijedna investicija i neophodan projekt za naša sela i stanovništvo. To su bili nepredviđeni radovi jer smo očekivali da će biti dovoljna potvrda državnog ureda da se projekt podvede pod modernizaciju postojećeg vodovoda – što nije prošlo bez građevinske potvrde koju nismo imali.

- Sufinacirali smo sa Turističkom zajednicom implementaciju Studije kulturnog turizma – Ekomuzeji Rakovice, pod marketinškim nazivom (sloganom) „Plitvičke doline“. Usput moram napomenuti da neće biti nimalo lako, u sadašnjim objektivnim financijskim teškoćama, osigurati investiciju za taj projekt.

- Pokrenute su neophodne izmjene i dopune Prostornog plana općine Rakovica, jer u pravilu, svake pete godine sazore i potrebe za tim.

- Konstantno i odlučno ustrajavamo na poboljšanju vodoopskrbe i elektroopskrbe kao i tv signala i telekomunikacija, kako vlastitim sredstvima i angažmanom tako i prepiskama u obliku zahtjeva, zamolbi, predstavki i osobnih kontakata sa nadležnim institucijama. Od toga unatoč opravdanom i podrobno argumentiranom traženju, bude koliko bude, sukladno mogućnostima i volji mjerodavnih institucija. Tko želi može u JUO općine zatražiti na uvid kopije svih novijih i najnovijih brojnih dopisa i odgovora na iste. Dakako, mi i dalje inzistiramo i sigurno će određenih pomaka i rezultata biti. Nitko od njih nije nezainteresiran, no nije lako pronaći mogućnosti i osigurati sredstva, kao i u našim osobnim planovima. Južni krak Reg. vodoopskrbnog sustava ide normalnim tempom, uskoro se očekuje građ. dozvola a za investiciju ima dobrih izgleda. Jednaka situacija je i sa procesom gradnje sustava Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, unatoč našim, opravdanim ili manje opravdanim sumnjama, ultimatumima, posebnim uvjetima i zahtjevima, pri čemu svakako valja imati u vidu posljedice za buduće održavanje i tarifu prihvatljivih cijena održivog korištenja sustava za stanovništvo i gospodarstvo, kao i realnu mogućnost financiranja izgradnje tih objekata uz obveznu zaštitu prirode.

- Izrađen je Urbanistički plan uređenja turitičke zone Drež. Selište – Čatrnja, koja je bitan preduvjet izgradnje glavnog ulaza u Nac. park Pl. jezera, na području naše općine, što je Nac. park usvojio zahvaljujući argumentaciji koju sam kao načelnik, iznosio na javnim raspravama na Pl. jezerima. Zona predviđa lokalitete za investicije u elitne hotele i druge uslužne i prateće sadržaje.

- Završena je konstruktivna obnova obrambene kule starog grada (kaštela) Drežnika, sredstvima Ministarstva kulture, općine Rakovica, republičke Uprave hrvatskih šuma i TZ-a; postavljena je kupola te se prelazi na uređenje unutrašnjosti te priprema i upošljava vodič (kroz prog. javnih radova) za prvo eksperimentalno sustavno posjećivanje, već u ljeto 2010. god. Izdana je i Monografija ovog vrijednog kulturno – povijesnog spomenika, prve kategorije, sredstvima općine uz potporu Turističke zajednice.

- Poslovna zona Grabovac kandidirana je za IPA europski fond, očekuje se povratna informacija o mogućem prihvaćanju iste aplikacije tog polivalentnog projekta.

- Završena je i pripremljena za tisak, nakon provedenog svestranog znanstveno-povijesnog istraživanja, posljednja sveobuhvatna znanstveno povijesna knjiga o Domovinskom obrambenom ratu, na slunjsko – plitvičkom području. Čim općina Cetingrad podmiri preostale obveze biti će puštena u tisak. Radi se o temeljnom znanstvenom djelu napisanom na 1900 str., koje prvi put iznosi detaljne činjenice ovelikosrpskoj agresiji iz njihovih izvora i njihove gubitke i dakako gubitke sa hrvatske strane, koja je bila žrtva agresije. Izovri su komparirani i provjereni nizom ispisanih svjedočanstava, sa više strana.

- Dogovorena je obnova elektroopskrbe Sadilovca, sve do Grgića.

- Raspisan je ponovni natječaj za prodaju drž. poljop. zemlje sukladno Programu raspolaganja zemljom a u postupku je natječaj za dugogodišnji zakup kompleksa farme Sadilovac, ali dopuna Programa raspolaganja novootkrivenim državnim poljop. površinama Mašvine i Broćanca.

- Organizirane su redovne županijske godišnje manifestacije - dani sira i dani ljekovitog bilja, koje se tradicionalno održavaju u Rakovici.

- Održava se redovno športsko druženje svih branitelja, kao manifestacija, u povodu Dana općine, Dana pobjede i Dana branitlja, uz evociranje uspomena na slavnu „Oluju“ i sve druge pobjede, ali i stradanja i žrtve.

- Izvršavamo redovne potpore školstvu u iznosu cca 340 000 kn, maloj školi 85 000 kn, sufinaciramo našu vrtićku djecu u Slunju i Pl. jezerima, prijevoz i stipendije učenicima i studentima. Daju se redovne potpore brojnim društvima, udrugama i klubovima, komunalnom poduzeću (za nabavu kamiona smećare), Javnoj ustanovi i Turist. zajednici kao i mjesnim odborima. Ponosni smo na više nego dobar i iznimno uspješan rad svih tih udruga, zajednica, društava i klubova. Svakako pomažemo i župnim zajednicama Rakovici (donirana su sredstva za fasadu na župnoj kući u iznosu 140 000 kn) i Drežnik Gradu.

- Redovno se čisti snijeg, održavaju ceste, vodovodi, jana rasvjeta i javne površine. Godišnja troškovi samo ovih poslova su cca 900 000 kn.

- Izvršene su sve pripreme za moderno upravljanje grobljima i održavanje groblja u Spelekoma d.o.o. i njegove Uprave za groblje. Uapošljava se djelatnik te uprave u travnju 2010. god.

- Daju se potpore socijalno i zdravstveno ugroženim obiteljima, osobama i djeci – ranjivim kategorijama društva, sufinacira pomoć i njega u kućama preko Crvenog križa Slunj, itd.

- Dakako, dužni smo redovito podmirivati i plaće i naknade dužnosnicima, službenicima i namještenicima općine, jer to zaslužuju svojim predanim radom, kao i podmirivati sve tekuće režije ureda.

- Uz pomoć Agencije za obnovljive izvore energije sjevernozapadna Hrvatska i Instituta Hrvoje Požar aplicirali smo nekoiko projekata za financiranje postrojenja i uređaja za korištenje štedljive i obnovljive energije te biomase.

- Smatram da sam ovim izviješćem uspio prilično dobro izvijestiti općinsko vijeće općine Rakovica i širu javnost o svome radu i najbitnijim aktivnostima i rezultatima rada ove općine za proteklo polugodišnje razdoblje. Stojim vam na raspolaganju za sve konstruktivne primjedbe, prijedloge - koje ću svakako razmotriti i usvojiti ukoliko su opravdana i utemeljena - ili eventualna pojašnjenja svake stavke ovog izviješća, koja želite. Na kraju ipak napominjem i ponavljam, da zbog iznimno teške i delikatne gospodarske i socijalne situacije mogu se događati prethodno usuglašene prenamjene i redukcije proračunskih stavki rashoda, ukoliko neizbježni troškovi premašuju planirane ili prihodi ne dostignu planirane iznose, što se također može očekivati. Tada nam predstoji preispitivanje, redefiniranje ili redukcija sadašnjih prioriteta.

 

 

KLASA: 022-05/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 08.03.2010.                                      

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                 Franjo Franjković

 

 

 

       

                                

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj