Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2939
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 6072
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5573
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4359
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5270
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4732
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5468
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4836
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4768
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4073
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2206
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2862
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2602
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3572
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2507
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4263
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5318
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5115
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4932
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5364
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2528
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5706
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 4792
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 5548
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4601
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5427
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4371
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5329
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5204
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4367
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2153
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4571
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3923
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3937
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3793
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4968
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 5151
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 6949
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3950
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4767
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 5181
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 6206
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 4889
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 5641
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4734
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1654
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3922
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4204
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4769

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj