Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2829
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5855
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5378
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4152
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5071
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4535
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5262
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4655
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4585
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3898
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2115
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2759
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2501
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3470
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2411
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4104
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5136
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4923
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4756
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5182
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2436
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5443
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 4598
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 5331
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4416
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5238
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4201
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5121
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5011
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4189
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2074
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4383
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3727
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3773
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3624
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4761
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 4971
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 6612
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3763
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4586
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 4982
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5989
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 4693
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 5471
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4544
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1562
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3739
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4023
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4594

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj