Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08)

  

 

Na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće općine Rakovica  na svojoj 38. sjednici održanoj dana 11.06.2008. godine donosi

 

O D L U K U

o osnivanju  Stožera zaštite i spašavanja na području općine Rakovica

 

 Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja na području općine Rakovica.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.

Aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Općinski načelnik poduzima radnje za  upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa  općine Rakovica u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

 

Članak 2.

Stožer zaštite i spašavanja ima ukupno 8 članova i to: načelnika stožera, zamjenika načelnika stožera  i 6 članova od kojih su po dužnosti imenuje za člana predstavnik  Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe i predstavnik policijske postaje Slunj.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja je zamjenik načelnika općine.

Članove stožera  zaštite i spašavanja općine imenuje Općinsko vijeće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik.

 

 Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja na području općine Rakovica, Klasa: 214-01/06-01/06, Ur.broj: 2133/16-06-2 od dana 29. rujna 2006. godine.

 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 810-06/08-01/01

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica, 11.06. 2008.

                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                         Nikola Magdić dipl.ing.šum.

 

 

 

 

Na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće općine Rakovica  na svojoj 38. sjednici održanoj dana 11.06.2008. godine donosi

 

ODLUKU

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se Stožer zaštite i spašavanja na području općine Rakovica.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik.

 

Članak 2.

 Načelnik stožera zaštite i spašavanja  je zamjenik načelnika općine.

 Stožer zaštite i spašavanja ima ukupno 8 članova i to:

1. Drago Vrdoljak  iz Rakovice, načelnikstožera,

2. Ante Jandrić, zamjenik načelnika, Predsjednik DVD Drežnik Grad

3. Nikola Kolić, član,

4. Marijan Hodak, član,

5. Željko Župan, član,

6. Predsjednik DVD Rakovica: Ivan Bićanić, član,

7. Predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac: Miroslav Knežević član,

8. Predstavnik policijske postaje Slunj- načelnik Dražen Živčić,član,

9. Predsjednik Lovačkog društva ''Medvjed'': Filip Franjković, član,

10. Predsjednik Lovačkog društva ''Golub'': Zlatko Krizmanić, član.

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o o imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja na području općine Rakovica, Klasa: 214-01/06-01/06, Ur.broj: 2133/16-06-2 od dana 19. listopada 2006. godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 810-06/08-01/01

Ur. br. 2133/16-08-2

Rakovica, 11.06.2008.                                      

 

                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                        Nikola Magdić dipl.ing.šum.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj