Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5223
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4349
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2890
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5386
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 4481
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5888
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 5798
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 6563
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 6016
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5058
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6409
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 5153
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 5332
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5197
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4852
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5154
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4626
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4928
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2626
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 5047
Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5083
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4963
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 19 Prosinac 2011 5381
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (30) 19 Prosinac 2011 2463
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29) 19 Prosinac 2011 2510
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5330
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6117
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6081
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 7205
Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica 19 Prosinac 2011 4365
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 4293
Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4197
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011. 19 Prosinac 2011 2519
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6333
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 19 Prosinac 2011 3991
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (GKŽ 45 11) 19 Prosinac 2011 5249
Odluka o autotaksi prijevozu (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 6218
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 3812
Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011. 19 Prosinac 2011 5268
Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010. 19 Prosinac 2011 5133
Ispravak odluke o komunalnom redu (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5430
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 34 11) 09 Rujan 2011 5274
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 10 Lipanj 2011 3085
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 07 Ožujak 2011 1658
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4507
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 5006
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 4707
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 7888
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 5048
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 4888

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj