Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA 09 Svibanj 2019 328
Odluka o komunalnom doprinosu 05 Travanj 2018 844
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 1815
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4236
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4882
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4290
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4645
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2155
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4175
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3527
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4177
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3767
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3977
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5196
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3368
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2054
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3930
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1933
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3457
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5011
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3871
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3521
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2063
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4477
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4017
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4036
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4544
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1987
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1882
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3507
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4000
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1984
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3819
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4492
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5604
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2547
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2386
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4606
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5219
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3991
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5356
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4709
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2246
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6144
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4886
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2292
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4317
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4753
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5521
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3928

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj