Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Financijska izvješća

Financijska izvješća

od Utorak, 14 Srpanj 2015 07:21.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine


Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - PR-RAS od 01.siječnja do 30. rujna 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje od 01. siječnja do 30. rujna 2017.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - PR-RAS od 1.siječnja do 30. lipnja 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 


Financijsko izvješće - PR-RAS od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Financijsko izvješće - OBVEZE od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. 

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. 


Financijsko izvješće - PR-RAS od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - BILANCA od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - OBVEZE od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - RAS funkcijski od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - PR-RAS od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - BILANCA od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - OBVEZE od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - RAS financijski od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz konsolidirane financijska izvješća za razdolje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. 


1. Financijsko izvješće – PR-RAS od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine

2. Financijsko izvješće – OBVEZE od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine

3. Bilješke uz financijska izvješća od 01. siječnja do 30. rujna 2016.


 Financijsko izvješće – PR-RAS od 01. siječnja  do 30. lipnja 2016.

Financijsko izvješće – OBVEZE  od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Konsolidacija – PR –RAS od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Konsolidacija – OBVEZE – od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine


Financijsko izvješće - RAS-funkcijski 1-12-2014 - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - Bilanca - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - P-VRIO - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - NT - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - PR-RS - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.


Financijsko izvješće -  PR-RAS - od 01. siječnja do 31.ožujka 2015. godine

Financijski izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2015. godine


Financijsko izvješće - PR-RAS - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Financijsko izvješće - Obveze - od 01.siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Konsolidacija - PR - RAS - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Konsolidacija - Obveze - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine


Financijsko izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine

Financijsko izvješće - PR-RAS- za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine


IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

BILANCA na dan 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Referentna stranica- izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca

Konsolidacijska bilanca na dan 31.12.2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz konsolidacijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015. godine


Financijsko izvješće - PR-RAS - od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Financijski izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2016. godine 

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj