Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2620
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4157
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4732
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4365
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6138
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5437
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4830
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4178
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4914
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5163
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6193
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2461
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2478
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6956
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4292
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5670
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4761
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2216
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5724
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4434
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4936
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5227
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5064
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6888
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6027
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2412
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5040
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1704
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4188
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5555
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4296
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3975
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4256
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3979
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6310
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5882
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9873

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj