Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4068
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4634
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4261
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6026
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5321
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4702
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4083
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4813
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5060
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6079
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2413
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2432
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6789
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4192
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5560
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4649
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2168
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5589
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4334
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4832
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5083
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4951
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6774
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5908
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2362
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4934
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1660
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4074
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5438
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4189
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3876
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4161
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3877
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6190
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5768
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9639

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj