Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3934
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3686
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4030
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3381
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3944
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3801
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3856
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4086
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3364
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3846
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4116
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5294
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4668
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6262
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5477
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5149
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6700
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3054
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6047
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3321
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1895
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2362
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3287
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2052
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2098
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1908
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5059
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3665
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4555
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4662
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4029
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5615
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4865
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5421
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5842
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4568
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1916
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4960
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6537
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2376
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4514
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3930
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1744
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4304
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1939
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4798
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5278
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2956
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5194
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4692

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj