Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3244
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3814
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3671
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3726
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3950
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3240
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3725
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3992
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5175
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4516
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6147
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5359
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5022
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6571
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2968
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5926
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3238
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1825
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2291
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3278
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1986
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2034
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1841
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4927
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3560
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4443
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4518
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3913
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5441
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4703
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5265
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5663
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4399
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1853
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4835
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6392
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2308
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4376
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3805
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1686
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4175
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1876
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4663
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5152
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2882
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5061
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4563
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5270
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3412
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5584

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj