Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4235
Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4160
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4615
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4087
33. sjednica - poziv 11 Travanj 2012 1950
32. sjednica - zapisnik 27 Ožujak 2012 2820
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4416
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4279
Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4166
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4270
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4087
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3852
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4176
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3533
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4096
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3952
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4030
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4244
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3520
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4002
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4286
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5447
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4845
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6407
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5623
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5312
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6865
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3172
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6190
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3440
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1995
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2456
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3299
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2154
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2187
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1999
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5234
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3800
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4690
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4825
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4171
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5845
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5081
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5652
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6082
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4776
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1997
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5122
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6705
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2473

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj