Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3888
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3650
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3181
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3879
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3976
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3538
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4020
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3873
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1860
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2214
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2021
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 5632
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4526
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2089
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3978
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4365
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2411
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3944
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3853
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4202
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3698
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3118
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4385
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3795
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4093
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1786
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2710
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5167
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1751
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3580
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3896
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1668
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 2028
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3944
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3897
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 4825
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3784
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1712
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3493
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 5276
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 2151
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3653
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4018
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3645
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3560
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1783
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 1879
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 4302
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 1912
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3908

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj