Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3936
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3187
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3479
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3395
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1774
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1714
06. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1702
ZAPISNIK 43. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 2405
ZAPISNIK 02. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1842
ZAPISNIK 03. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1725
ZAPISNIK 06. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1793
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - IV 22 Ožujak 2013 4989
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3261
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1422
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 2043
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2553
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2493
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4723
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5337
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8205
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3910
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3373
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4591
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 4121
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2300
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5524
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4832
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5117
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2119
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 4148
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4515
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4416
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4180
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3700
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4393
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4508
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4054
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4514
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4368
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2115
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2524
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2356
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6315
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 5018
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2383
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4445
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4899
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2704
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4443
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4355

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj