Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1664
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1696
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4788
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4597
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5220
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4621
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4975
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2409
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4483
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3838
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4492
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4804
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4292
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2406
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 4086
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4301
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5563
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3679
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2313
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4250
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2180
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3770
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5339
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 4192
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3829
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2294
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4833
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4376
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4388
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4854
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2234
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 2130
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3823
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4322
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2218
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1998
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1895
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 2032
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1983
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1732
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 4143
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1310
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2230
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4809
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5991
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2802
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2367
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2189
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5341
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4900

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj