Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
08. sjednica-poziv 04 Veljača 2014 2281
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2412
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1734
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1765
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4916
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4726
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5351
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4734
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 5091
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2487
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4599
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3948
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4611
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4943
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4417
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2473
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 4192
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4414
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5686
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3792
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2378
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4360
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2247
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3876
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5451
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 4289
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3942
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2367
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4958
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4493
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4503
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4969
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2304
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 2198
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3938
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4425
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2289
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 2068
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1948
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 2102
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 2060
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1791
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 4243
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1355
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2295
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4915
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 6130
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2880
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2434
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2258

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj