Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2392
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1718
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1749
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4879
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4688
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5315
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4699
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 5059
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2467
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4566
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3917
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4580
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4904
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4385
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2457
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 4163
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4384
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5649
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3762
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2359
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4330
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2227
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3848
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5424
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 4263
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3912
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2346
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4921
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4459
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4472
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4944
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2281
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 2178
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3902
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4400
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2267
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 2047
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1933
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 2081
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 2034
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1776
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 4219
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1343
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2280
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4886
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 6094
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2860
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2415
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2240
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5423

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj