Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1695
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1724
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4829
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4638
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5264
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4655
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 5015
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2439
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4523
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3874
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4533
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4848
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4339
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2439
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 4124
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4341
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5602
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3719
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2339
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4288
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2205
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3808
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5377
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 4225
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3863
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2323
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4876
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4419
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4426
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4897
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2260
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 2157
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3858
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4356
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2249
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 2025
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1916
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 2061
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 2009
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1757
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 4180
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1330
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2258
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4845
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 6033
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2829
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2396
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2217
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5380
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4945

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj