Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
37. SJEDNICA - MATERIJALI 17 Prosinac 2020 8
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi VI IDPPUO- zadnje Rakovica 20 Studeni 2020 50
34. SJEDNICA MATERIJALI 17 Rujan 2020 79
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VI.IZMJENE I DOPUNE - JAVNA RASPRAVA 17 Kolovoz 2020 245
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ŠESTIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 10 Kolovoz 2020 152
ODLUKA O IMENOVANJU OVLATENIH PREDSTAVNIKA NARUITELJA 2020. - JEDNOSTAVNA NABAVA 05 Ožujak 2020 305
ODLUKU O ODABIRU Implementacija energetski učinkovite LED cestovne rasvjete 03 Ožujak 2020 316
ODLUKA O ODABIRU-GEODETSKE USLUGE 03 Ožujak 2020 343
ODLUKA O ODABIRU- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 03 Ožujak 2020 312
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Nabava jednog osobnog automobila putem operativnog leasinga 02 Ožujak 2020 307
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Nabava jednog osobnog automobila putem operativnog leasinga 02 Ožujak 2020 302
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge nadzora pojačanog održavanja cesta na području općine Rakovica u dvogodišnjem razdoblju 02 Ožujak 2020 306
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge nadzora radova rekonstrukcije objekta dječjeg vrtića u Selištu Drežničkom 02 Ožujak 2020 313
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge izrade idejnog projekta, pribavljanje posebnih uvjeta i izrada glavnog projekta za projekt: „ Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Rakovica“ 02 Ožujak 2020 304
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 19 Veljača 2020 460
ZAPISNIK 27. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 375
ZAPISNIK 26. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 355
ZAPISNIK 25. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 339
VAŽEĆI PPUO Rakovica 16 Siječanj 2020 613
OBAVIJEST O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 30 Prosinac 2019 509
PRORAČUN - 2020. GODINA 17 Prosinac 2019 483
ZAPISNIK 24. SJEDNICA OV 29 Kolovoz 2019 404
ZAPISNIK 23. SJEDNICA OV 20 Kolovoz 2019 388
OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENE JAVNE RASPRAVE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA" I S TIM POVEZANIH V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 22 Studeni 2019 428
PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA 29 Listopad 2019 416
PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 23 Listopad 2019 419
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA 13 Rujan 2019 572
ZAPISNIK 22. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 572
ZAPISNIK 21. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 559
ZAPISNIK 20. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 537
ZAPISNIK 19. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 511
ZAPISNIK 18. SJEDNICA OV. 01 Kolovoz 2019 514
ZAPISNIK 17. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 514
ZAPISNIK 16. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 510
ZAPISNIK 15. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 521
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 519
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 575
ODLUKA O ODABIRU - IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OSTATAKA ZIDOVA STAROG GRADA DREŽNIKA - svibanj 2019. 23 Svibanj 2019 548
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA 09 Svibanj 2019 737
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 664
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe radova i usluga 26 Travanj 2019 602
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 754
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga 29 Ožujak 2019 615
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 717
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 842
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 1317
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 712
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 731
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 884
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 750

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj