Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Članci

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

            Općina Rakovica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Rakovica koje se nalazi na adresi http://www.rakovica.hr/

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Općine Rakovica http://www.rakovica.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

            Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • FOTOGRAFIJE. Na nekoliko fotografijama nedostaju odgovarajući opisi (alternative text). Alternativa se ogleda u unosu odgovarajućih opisa na dio slika kojima nedostaje ili pregled teksta koji je povezan sa slikom
  • DATOTEKA. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana
  • SLIKE. Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Postoji tek nekoliko takvih slika, te postoji opis na sliku unutar title atributa za sliku koji je relevantan
  • TABLICE. Tablice se koriste za postizanje vizualnog rasporeda, dok je preporuka tablice koristiti isključivo za prikaz tabličnih podataka.
  • TABLIČNI NASLOVI. Postojeće tablice ne sadrže element th, te je potrebno da se naslovi stupaca definiraju pomoću istih.
  • STRUKTURALNI ELEMENTI STRANICE. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima za postizanje strukture stranice (nav, header, footer, aside, section)

 

            Općina Rakovica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Rakovica.

            Izjava je zadnji put preispitana 27. listopada 2020. Općina Rakovica redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Rakovica.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Rakovica korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tel: +385 47 784 102

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj